• 17/06/2024 1:15 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Alianța politică ROMÂNIA SOCIALISTĂ ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2024 PLATFORMA PROGRAMATICĂ

Bypas-admin

mai 21, 2024
 1. SITUAȚIA INTERNĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

România, în cei peste 34 de ani de la lovitura de stat din decembrie 1989 și peste 17 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, a fost transformată dintr-un stat liber, independent și suveran, în plină dezvoltare economică, materială, financiară, socială, culturală etc. într-o colonie europeano-americană, prădată, sărăcită, umilită, dezorientată, fără nicio speranță.

Constatăm, că deși am atenționat și în cadrul campaniilor electorale pentru alegerile europarlamentare anterioare asupra deteriorării continue a situației economice, sociale și politice a României și asupra importanței pe care o are activitatea reprezentanților români în Parlamentul European și toate celelalte instituții europene, situația țării noastre continuă să se deterioreze în favoarea satisfacerii intereselor imperialismului globalizant. Pentru aceasta se fac vinovate toate partidele parlamentare care au acceptat, fără rezerve, modificarea, la comanda Uniunii Europene, a cadrului legislativ și instituțional românesc și, implicit,  pierderea independenței și suveranității naționale. Așa zisa democrație capitalistă este, în realitate, un slogan propagandistic inoculat populației de mass media aservită marelui capital; „puterea poporului” este complet distrusă, adevărata „putere” fiind de fapt în mâna celor care și-au însușit toate resursele României și care au transformat poporul român harnic, mândru și drept într-o populație săracă, umilită, speriată și, poate, cel mai grav, fără speranțe. Credem că nu mai este cazul să exemplificăm detaliat, este suficient să reamintim că România, în cadrul raportărilor EUROSTAT se situează la absolut toți indicatorii pe cele mai defavorabile poziții, că gradul de sărăcire a populației se adâncește de la an la an, că exodul românilor apți de muncă spre alte zone geografice continuă, că se accentuează intenția absolvenților de studii superioare de a pleca să profeseze în alte țări etc.

Dar și contextul internațional, în care evident trebuie să evolueze România, este într-o profundă criză. Dacă privim spre Uniunea Europeană constatăm că situația acesteia se deteriorează de mai mulți ani iar contrareacția principalilor actori devine din ce în ce mai agresivă, de la nesupunere  până la renunțarea la calitatea de membru. Exacerbarea politicii neoliberale și a puterii capitalului care domină instituțiile europene și majoritatea guvernelor naționale în ultimii ani au adâncit dezechilibrele macroeconomice, au accentuat politicile de austeritate, au sacrificat drepturile oamenilor muncii, drepturile și libertățile cetățenilor, au diminuat suveranitatea popoarelor, cooperarea și solidaritatea reală, au reintrodus inegalitatea între sexe, au amplificat criza refugiaților etc. Și toate acestea au determinat deja, în multe state, absenteismul electoral și modificarea spectrului politic prin pierderea încrederii electoratului în partidele tradiționale concomitent cu  ascensiunea extremei drepte și/sau apariția unor partide și formațiuni fantomă, majoritatea create de neoliberali, în încercarea lor de a păcăli și pe mai departe electoratul. Cel mai grav derapaj politic este cel al social-democrației, care se află într-o profundă degringoladă, care neputând face față gravelor contradicții sociale create de criza financiară mondială și de criza datoriilor în interiorul Uniunii Europene, reacționează ca un veritabil actor al dreptei.

Gravitatea realității politice, economice și sociale din țările europene este demonstrată nu numai de cifre și comparații, ci de amploarea protestelor și complexitatea revendicărilor reprezentanților celor opresați din mari state „democratice”, simboluri ale imperialismului finanțist, dacă ar fi să ne referim numai la ultimele intrate în arenă – Franța și Germania.

Din punct de vedere teoretic, toate aceste schimbări politice nu reprezintă numai riscuri ci și oportunități pentru stânga europeană care, în această campanie electorală, trebuie să-și unească eforturile în prezentarea și explicitarea unui program pragmatic de reconstruire a Europei pe baze noi, pe respectarea suveranității popoarelor, pe colaborare și solidaritate în interesul popoarelor. Pentru ca alegerile europene din luna iunie 2024 să constituie un moment de răscruce pentru viitorul statelor membre, forțele de stânga trebuie să reprezinte alternativa la blocul neoliberal-conservator al Uniunii Europene și, în același timp, alternativa reală la avansul extremei drepte.

 1. POZIȚIA ALIANȚEI ROMÂNIA SOCIALISTĂ FAȚĂ DE RELAȚIA ROMÂNIEI CU UNIUNEA EUROPEANĂ

            Partidele noastre și-au declarat consecvent poziția față de relația României cu Uniunea Europeană, atât în documentele programatice, cât și în activitatea politică curentă. Aprecierea inițială se confirmă zi de zi – aderarea României la UNIUNEA EUROPEANĂ și la NATO a avut efecte dezastruoase asupra evoluției economice, sociale și politice a ROMÂNIEI.

            Pentru a dovedi că am avut și avem dreptate și pentru ca electoratul nostru să nu uite Cine am fost? și Cine am ajuns?, ne vom referi sintetic nu numai la perioada ce a urmat „intrării în aceste cluburi selecte”, parcă așa era manipulat poporul român la începutul anilor ’90, ci și la perioada de pregătire a aderării, începută imediat după lovitura de stat din decembrie 1989.

            Iată un scurt istoric „oficial”, al acestui proces.

            Neoficial, lupta pentru poziția geostrategică și resursele României începuse cu mult timp înainte, cu mai multă tărie evidențiate după august 1968, dar contracarate, până în decembrie 1989, de conducerea politică a României Socialiste. Conducerea capitalistă, respectiv toate partidele politice care s-au perindat ulterior la putere, se face vinovată de adevăratul genocid, adică de crima comisă cu intenție asupra poporului român.

Astfel, pentru aderarea la Uniunea Europeană au fost parcurse următoarele etape:

 • la 1 februarie 1993, România a semnat Acordul European de asociere a României cu Comunitatea Europeană și statele membre, care a intrat în vigoare la 1 februarie 1995;
 • în iunie 1995, România a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, care a fost validată prin Agenda 2000, publicată de Comisia Europeană în iulie 1997;
 •  în noiembrie 1998, Comisia Europeană a publicat primul Raport de Ţară privind procesul de aderare a României la Uniunea Europeană;
 • în iunie 1999,  România a adoptat Planul Național de Aderare la Uniunea Europeană și în decembrie, la Helsinki, Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare cu șase țări candidate, printre care şi România; oficial negocierile de aderare au fost deschise în februarie 2000;
 • în decembrie 2002, la Consiliul European de la Copenhaga, s-a luat decizia asupra aderării a 10 noi state când s-a adoptat și Foaia de parcurs pentru România și Bulgaria;
 • în 17 decembrie 2004, la Consiliul European de la Bruxelles, România a primit confirmarea politică a încheierii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană;
 •  în 25 aprilie 2005, în cadrul unei ceremonii oficiale, desfășurate la Abația de Neumunster din Luxemburg, președintele României, Traian Băsescu, a semnat Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană;
 •  la 1 ianuarie 2007, România a devenit  stat membru al Uniunii Europene.

            Această succintă trecere în revistă a „chinurilor” României de a adera la Uniunea Europeană nu este de loc întâmplătoare. Toți acești ani au fost marcați de parcurgerea unor acorduri, memorandumuri și alte tipuri de formalități, nu numai de natură politică, ci, mai ales, de natură economico-socială, încheiate cu tot felul de organisme internaționale, majoritatea instituții financiare, de tipul – Fondul Mondial Internațional și Banca Mondială – care au avut drept scop „pregătirea” României în vederea aderării. Adică, restructurarea și privatizarea tuturor domeniilor de activitate, inclusiv a celor strategice. Schimbarea și reforma au devenit cuvintele de ordine în industrie, în agricultură, în învățământ, în sănătate, în justiție, în cultură, în sport, în relații diplomatice, în dezvoltare personală…în tot și în toate.

            Până la aderare s-a reușit spolierea României de toate resursele, transformarea în ruină a întregii industrii, întoarcerea agriculturii la feudalism, distrugerea sistemelor publice de învățământ și sănătate, reinstaurarea analfabetismului și subculturii, transformarea justiției într-un instrument de anihilare a adversarilor politici și nu numai, pierderea demnității și suveranității naționale, transformarea poporului român într-o populație amorfă și dezorientată, exodul progresiv al românilor spre țări în care pot munci, în majoritatea cazurilor mult sub nivelul lor de pregătire ș.a.m.d.

            Și așa, România a fost adusă, pe cale pașnică, la statutul de colonie. Colonialiștii și-au atins foarte ușor țelurile datorită concursului larg al tuturor politicienilor români, indiferent de culoarea proclamată, care, ajungând la putere, au înțeles repede că orice sistem politic se poate distruge ușor dacă îi distrugi sistemul economic, deci ca să fie siguri că au trecut la capitalism s-au făcut preș sub cizmele comisarilor europeni și americani, au dat totul pe nimic pentru popor, dar pe mari avantaje personale și de grup.

            După aderare, s-a trecut la etapa de consolidare a statutului de colonie, acum, în mod oficial, România trebuie să facă numai ce spun comisarii, să îndeplinească directivele și să se aplece în fața chelfănelilor unor neica nimeni, de aiurea sau chiar a unora plecați de aici.

Partidele noastre au condamnat cu consecvență politica internă și externă de distrugere a potențialului natural, material, financiar și uman al României. Esența programului nostru este înlocuirea actualului model de dezvoltare capitalist neoliberal al României cu un model socialist de dezvoltare durabilă, bazat pe un puternic stat socialist de drept și o economie socialistă dezvoltată.

Printre obiectivele acestui model se includ și următoarele:

 • Înlocuirea actualului model de organizare şi funcționare al Uniunii Europene cu un model modern şi echitabil, bazat pe funcționarea independentă a statelor componente, care am propus să fie denumit  „Statele Unite ale Europei de la Atlantic la Urali”;
 • Retragerea României din NATO; desființarea NATO;
 • Remodelarea politicii externe a României, întemeiată pe relații de bună vecinătate, de colaborare, în respectul independenței şi suveranității naționale.

            Deoarece Alianța ROMÂNIA SOCIALISTĂ se adresează tuturor celor care trăiesc din rezultatele muncii proprii și resping orice formă de exploatare a muncii altora, milităm împreună cu partidele componente ale Partidului Stânga Europeană, pentru refondarea Uniunii  Europene, transformarea ei într-o Uniune socială și ecologică, democratică și solidară, pe baza unor alte tratate și documente diriguitoare.

În ceea ce privește relația României cu Uniunea Europeană, ne exprimăm pentru:

 • Respingerea autoritarismului și dictaturii birocratice a organismelor Uniunii Europene;
 • Sprijinirea activă a renașterii democrațiilor și libertăților naționale; instaurarea democrației la nivelul Uniunii Europene;
 • Practicarea „unei singure democrații europene”, începând cu corelarea legislației pe principiul adoptării legii celei mai favorabile în toate țările Uniunii, inclusiv în România; de exemplu: în domeniul electoral cerem adoptarea legii celei mai favorabile care să asigure dispariția pragului electoral, eliminarea listelor cu semnăturile susținătorilor, desființarea condiționalităților impuse candidaților etc.;
 • Dezvoltarea economică reală a fiecărui stat membru pe baza respectării dreptului fiecărui stat de a avea politici proprii de dezvoltare economică; politicile neoliberale globale au dovedit neputința „pieței libere” în fața inechităților economice și sociale, a șomajului și a pauperizării majorității, ceea ce impune intervenția promptă a societății prin intermediul statului;
 • Respingerea politicilor de austeritate, acordarea sprijinului total solidarității sociale și dezvoltării ecologice;
 • Asigurarea justiției fiscale și lupta împotriva dependenței față de piețele financiare;
 • Stabilirea pensiei minime, aceeași pentru toate statele Uniunii (stabilirea salariului minim s-a obținut, numai teoretic);
 • Sprijinirea românilor emigranți, aplicarea în interior a unor măsuri economico-sociale atractive pentru cei umiliți și persecutați în străinătate; dezvoltarea unor relații corecte cu reprezentanții acestora și reprezentarea intereselor lor în organismele europene;
 • Respingerea militarismului, de orice fel; retragerea României din NATO, desființarea NATO și adoptarea unei strategii europene de apărare în cadrul căreia România să-și poată elabora propria strategie;
 • Încetarea războaielor și negocierea păcii în Europa și în lume, războaiele reprezentând doar interesele capitalului financiar;
 • Oprirea cursei înarmărilor pe pământ european de către NATO și UE, decuplarea politicilor militare ale UE de cele ale SUA;
 • Remodelarea politicii externe a României întemeiată pe relații de bună vecinătate, de colaborare, în respectul independenței şi suveranității naționale;
 • Refacerea imaginii României în exterior prin prezentarea corectă și obiectivă a realităților naționale.

3. MESAJELE ALIANȚEI ROMÂNIA SOCIALISTĂ

            În actuala campanie electorală, rămânem consecvenți poziției noastre corecte față de electorat, mesajele noastre fiind la fel de simple și clare, bazate pe realitatea românească influențată nefast de autoritatea europeană:

 • Alungați clasa politică post-decembristă, cereţi-i să dea socoteală şi pedepsiţi-o pentru falimentul economico- social al țării;
 • Veniți alături de noi pentru ca împreună să ne recucerim țara şi să reconstruim o  Românie modernă, liberă şi independentă; o Românie a celor ce muncesc, nu a celor ce fură şi distrug, să reconstruim ROMÂNIA SOCIALISTĂ;                                                                                                                               
 • Spuneți NU regionalizării şi destrămării României;
 • Spuneți NU vânzării pământului către străini (Ungaria şi Bulgaria au respins această solicitare a Comisiei Europene);
 • Spuneți NU vânzării către străini a bogățiilor naturale ale solului şi subsolului (păduri, petrol şi gaze, minereuri etc.);
 • Spuneți NU acestei Uniuni Europene care se comportă dictatorial şi cereţi refondarea acesteia;
 • Cereţi europarlamentarilor români să refacă imaginea României prin prezentarea corectă a realităților interne;
 • NU votați candidații partidelor ai căror europarlamentari au închinat România „Înaltei Porți”, adică Uniunii Europene;
 • Cereţi europarlamentarilor români să solicite stabilirea și impunerea de către Parlamentul European a unui nivel unic al pensiei minime pentru toate statele componente;
 • Cereţi parlamentarilor români să implementeze Directiva 2041/2022 privind salariul minim adecvat în Uniunea Europeană;
 • Spuneți NU organizației militariste NATO, principalul inamic al păcii mondiale.   
 • MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE EUROPARLAMENTARILOR ALIANȚEI ROMÂNIA SOCIALISTĂ

            Europarlamentarii Alianței ROMÂNIA SOCIALISTĂ, vor acționa împreună cu reprezentanții celorlalte partide membre ale Partidului Stânga Europeană pentru construirea unei Europe diferite,  pentru ieșirea din criză și pentru înlocuirea actualului model de conducere și organizare cu unul nou care să asigure crearea unei societăți democratice, sociale, ecologice, pacifiste și solidare.

Viitorul sistem legislativ şi instituțional al Uniunii Europene va trebui să determine:

 • Respingerea autoritarismului şi renașterea democrațiilor şi libertăților naționale;
 • Respingerea austerității şi acordarea de prioritate solidarității sociale şi dezvoltării ecologice;
 • Respingerea dependenței față de piețele financiare şi asigurarea justiției fiscale    (soluționarea situației datoriilor statelor – anularea unei părți şi reeșalonarea restului; schimbarea statutului Băncii Centrale Europene şi acordarea independenței  băncilor naționale; aplicarea impozitelor excepționale pe avere și trecerea la o luptă reală împotriva evaziunii fiscale; activarea acțiunilor împotriva paradisurilor fiscale și împotriva altor soluții ce avantajează marile companii multinaționale; opunerea unui Pact Social actualului  Pact Fiscal) ;
 • Oprirea privatizării resurselor naturale și naționalizarea producției și distribuției de energie sau a altor domenii de importanță strategică la nivel național;
 • Protejarea mării și resurselor marine, a rezervelor petroliere, de gaze și miniere;
 • Asigurarea drepturilor egale de acces a cetățenilor la bunurile comune, respectiv la resursele naturale (pământ, aer, apă și energie), resursele culturale, educație și protecție socială;
 • Încetarea luptei cu săracii și intensificarea luptei cu sărăcia, gradul de sărăcie și excluziune socială situează constant România pe penultimul loc în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei; ponderea populației expusă riscului de sărăcie și excluziune socială fiind dublu față de nivel UE;
 • Consacrarea în dreptul primar al UE a dreptului la locuințe decente și la prețuri accesibile pentru toți europenii;  acordarea de împrumuturi directe, fără dobândă, de către Banca Centrală Europeană pentru finanțarea locuințelor sociale de către autorități locale și dezvoltatori non-profit; NOTĂ: Dreptul primar al UE este format din tratatele care stabilesc cadrul juridic al UE. Dreptul secundar este compus din instrumente juridice bazate pe aceste tratate: regulamente, directive, decizii și acorduri.
 • Oprirea privatizării învățământului, învățământului superior și cercetării; acordarea banilor publici numai instituțiilor publice; eliminarea taxelor de școlarizare;
 • Asigurarea accesului universal și gratuit la sistemele de îngrijire și sănătate publică în condiții de siguranță în întreaga UE și garantarea acestuia de dreptul primar al UE;
 • Stabilirea  aceluiași nivel al pensiei minime pentru toate statele Uniunii Europene;
 • Implementarea (transformarea în lege) de către Parlamentul României a  Directivei 2041/2022 privind salariul minim adecvat în Uniunea Europeană;
 • Emanciparea economică a femeilor prin promovarea de politici de încurajare a unui echilibru mai bun între viața privată și viața profesională a acestora și a unor  planuri publice de educare și reeducare privind egalitatea bărbați/femei;
 • Întărirea luptei anticorupție prin excluderea influențelor politice și asigurarea unui control independent;
 • Prezentarea obiectivă şi corectă a realităților naționale, refacerea imaginii României în exterior; remodelarea politicii externe a României, întemeiată pe relații de bună vecinătate, de colaborare, în respectul independenței şi suveranității naționale;
 • Crearea unui cadru juridic european pentru protejarea suveranității și drepturilor fiecărei națiuni europene și pentru stabilirea standardelor de realizare a acestora;
 • Respingerea proiectului de creare a armatei europene și abolirea principiului unanimității în materie de politică externă și de apărare în Consiliul European. Înlocuirea militarizării UE cu o agendă politică pentru pace, securizare și dezarmare;
 • Înlocuirea cheltuielilor cu armamentul ale UE cu realizarea unor investiții în asistența medicală, educație, transport și telecomunicații gratuite și accesibile;
 • Întreruperea oricărui ajutor acordat de România și alte state europene Președintelui și Guvernului Ucrainei și solicitarea încheierii, cât mai urgente, a păcii;
 • Cererea expresă pentru încetarea războiului din Gaza, eliberarea Palestinei și punerea în aplicare a rezoluțiilor ONU care cer o soluție cu două state și o Palestină liberă și suverană alături de Israel, în limitele granițelor din 1967;
 • Oprirea politicii de apartheid dusă de guvernul Netanyahu;
 • Respectarea „Clauzei Irlandeze”(art.24 și 42 din Tratatul privind Uniunea Europeană): Politica de securitate și apărare comună a Uniunii „nu va aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre”;
 • Solicitarea desființării NATO şi elaborarea unei strategii europene de apărare; refacerea potențialului militar al României.

Sloganul campaniei PSR este: EUROPA CORECTATĂ, ROMÂNIA RESPECTATĂ!

 • Participarea PARTIDULUI STÂNGA EUROPEANĂ la ALEGERILE EUROPARLAMENTARE

            PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este membru fondator al PARTIDULUI STÂNGA EUROPEANĂ.

            Europarlamentarii partidelor componente ale PARTIDULUI STÂNGA EUROPEANĂ (PSE) formează, în Parlamentul European, grupul Stânga Unită Europeană / Stânga Verde Nordică (GUE/NGL) și include 38 de deputați din întreaga Europă.

            PARTIDUL STÂNGA EUROPEANĂ, prin candidații partidelor componente, face o ofertă clară europenilor, ofertă care exprimă voința celor care nu acceptă contradicția tot mai mare dintre bogăție și sărăcie:

PENTRU O EUROPĂ A POPORULUI, NU A CAPITALULUI!Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.