Toate articolele scrise de pas-admin

DRAGI TOVARĂȘI AI STÂNGII FRANCEZE,

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN – membru fondator al STÂNGII EUROPENE – salută coalizarea STÂNGII FRANCEZE în lupta electorală a alegerilor parlamentare din iunie.

            STÂNGA FRANCEZĂ, care este un exemplu demn de urmat de toate popoarele care militează pentru justiție socială, pentru demnitate și pace în Europa și în întreaga lume, va acționa cu succes împotriva axei neoliberale și, în acest fel, va ridica stindardul revoluției și al speranței.

            Lupta Stângii trebuie să fie unitară la nivelul tuturor statelor!

            Socialiștii români, care apreciază în mod deosebit formarea stângii franceze și consideră că acesta este un exemplu demn de urmat de toate partidele de stânga, vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de succes la aceste alegeri parlamentare.

            Cu alese sentimente de prietenie și solidaritate,

Președinte,

Constantin ROTARU

București, 06.06.2022

FELICITĂRI STÂNGII FRANCEZE

(Noua Uniune Populară, Ecologică și Socială – NUPES)

pentru succesul obținut în alegerile parlamentare din Franța!

Partidul Socialist Român – membru fondator al Stângii Europene, FELICITĂ STÂNGA FRANCEZĂ pentru succesul obținut în primul tur al alegerilor parlamentare din Franța și consideră că această alianță poate fi un exemplu demn de urmat pentru toate forțele de Stânga din lume.

Unirea cetățenilor francezi la apelul de mobilizare al Stângii este un exemplu demn de urmat pentru toate popoarele care caută răspuns la toate problemele economice și sociale și la modul cum poate fi recâștigată demnitatea umană și pacea în toată Europa și în întreaga lume.

FELICITĂRI și SUCCES în tot ceea ce veți întreprinde!

14.06.2022

Biroul Executiv Central

al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

PLAN DE MUNCĂ pe semestrul II al anului 2021

 

          Partidul Socialist Român este un partid autentic de stânga, cu un PROGRAM POLITIC de inspiraţie marxistă, cu o doctrină socialistă.

         Partidul nostru militează neabătut pentru înfăptuirea în România a modelului socialist de dezvoltare durabilă pe temelia Statului Socialist de Drept şi a economiei socialiste de piaţă. Continue reading

DECLARAȚIE COMUNĂ A SUMMITULUI PARTIDELOR POLITICE, LA NIVEL MONDIAL, ORGANIZAT DE PARTIDUL COMUNIST CHINEZ

         Conducerea Partidului Socialist Român a participat, online, marți, 6 iulie 2021, alături de liderii a peste 500 de partide din peste 160 de țări la SUMMITUL PARTIDELOR SOCIALISTE ȘI COMUNISTE LA NIVEL MONDIAL organizat de PARTIDUL COMUNIST CHINEZ (CPC) Tema Summitului fiind „BUNĂSTAREA OAMENILOR: RESPONSABILITATEA PARTIDELOR POLITICE”, am avut un schimb aprofundat de opinii și s-a încheiat cu succes prin adoptarea prezentei DECLARAȚII COMUNE de către toți participanții.
Continue reading

Excelenței Sale, Tovarășului XI JINPING SECRETAR GENERAL al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, PREȘEDINTE al REPUBLICII POPULARE CHINEZE

              Membrii și simpatizanții Partidului Socialist Român, la fel ca întregul popor român care nutrește sentimente de prietenie și respect față de Poporul Chinez, transmit cele mai sincere felicitări PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ și, în special, Dumneavoastră, Stimate Tovarășe XI JINPING, pentru modul extraordinar în care ați organizat, cu ocazia CENTENARULUI PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, SUMMITUL PARTIDELOR POLITICE LA NIVEL MONDIAL.

            Partidul Socialist Român împărtășește în totalitate punctele cuprinse în DECLARAȚIA COMUNĂ și, în același timp, va face tot ce este posibil pentru a participa la punerea lor în valoare. 

            Noi, membrii și simpatizanții Partidului Socialist Român, înțelegem foarte bine viața inumană și plină de nedreptăți la care sunt supuși oamenii în țările capitaliste unde statul de drept, democrația, drepturile și libertățile oamenilor, independența și suveranitatea statului nu au nicio legătură cu realitatea. Ca urmare, Partidul Socialist Român, conștient că dificultățile și provocările cu care se confruntă omenirea nu pot fi rezolvate decât prin solidaritate și cooperare reciproc avantajoasă, este total de acord că a sosit momentul ca partidele care împărtășesc aceleași principii și valori, să-și unească forțele pentru asigurarea bunăstării tuturor oamenilor.

            PARTIDUL COMUNIST CHINEZ, prin realizările  extraordinare pe care le-a obținut la nivel național și internațional, în cei 100 de ani de la înființarea Sa, a făcut din Republica Populară Chineză un lider mondial incontestabil și un exemplu demn de urmat pentru toate popoarele lumii.

         Partidul Socialist Român, care se încăpățânează să ducă mai departe idealurile Partidului Comunist Român de până în 1989, vă transmite cele mai sincere felicitări pentru toate realizările de excepție pe care le-ați obținut și mult succes în tot ceea ce întreprindeți și se angajează ca, împreună cu Dumneavoastră, să activeze fără întrerupere pentru a le face cât mai bine cunoscute de către fiecare român.

         Cu alese sentimente de prietenie și respect,

Președinte,

Dr. ec. Constantin ROTARU

București, 7 iulie 2021