• 20/07/2024 4:08 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Situația din Vaslui: Respectați comunitățile locale, stimați guvernanți!

Bypas-admin

aug. 8, 2013
Stop fracking
Stop fracking
Stop planurilor de exploatare a gazelor de șist!

Partidul Alianța Socialistă (PAS) a luat act cu profundă uimire de hotărârea Prefecturii județului Vaslui de a acționa în justiție consiliile locale care au adoptat hotărâri ce interzic exploatarea gazelor de șist prin metoda facturării hidraulice.

În opinia reprezentanților PAS hotărârea prefecturii Vaslui nu reprezintă altceva decât un act brutal de intimidare a aleșilor locali care au acționat în deplină legalitate și în concordanță cu voința locuitorilor din comunitățile respective. Astfel prefectura, încercând să se conformeze indicațiilor guvernamentale, își justifică, prin vocea purtătoarei de cuvânt, d-na Maria Costea, măsura de a ataca în justiție hotărârile consiliilor locale prin care se interzice exploatarea gazelor de șist prin metoda facturării hidraulice pe teritoriul localităților respective, citând la modul cel mai trunchiat articole din Constituția României, ceea ce nu reflectă nici spiritul, nici litera Constituției, și cu atât mai puțin legea invocată (213/1998).

D-na Maria Costea omite să citeze articolul 136 din Constituție referitor la bogățiile subsolului în care se spune foarte clar că „bogăţiile de interes public ale subsolului […] fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice”, ele fiind „inalienabile”. Ori, ceea ce urmărește prefectura, prin favorizarea unei companii private în vederea exploatării, indiferent de consecințe, a gazelor de șist, nu este altceva decât o încălcare grosolană a acestui articol din Constituție. În plus, în legea invocată, 213/1998, se precizează chiar din articolul 1 că „dreptul de proprietate publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale” (inclusiv comunelor). Pe de altă parte, conform legii 215/2001 a administrației publice locale, în virtutea căreia au acționat cele 11 consilii locale, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.” (art. 3.1). Devine așadar mai mult decât evident că în afara legii se află prefectura Vaslui, nicidecum consiliile locale, care nu au încercat decât să apere dreptul la viață al generațiilor de azi și al celor viitoare.

Partidul Alianța Socialistă s-a pronunțat întotdeauna pentru autonomie locală în condiții de dovadă a capacității de autogospodărire, autofinanțare și autoconducere din partea autorităților din administrația locală. Dar modul cum au fost promovate politicile de descentralizare și autonomie locală de toate guvernele postdecembriste a dus la haos administrativ și la devalizarea iresponsabilă și, de cele mai multe ori, frauduloasă a proprietății publice. Ceea ce se întâmplă astăzi la Vaslui demonstrează încă o dată că guvernanții noștri de fapt promovează descentralizarea numai la modul declarativ. Dorința irațională a guvernului de a sprijini companii multinaționale pentru a explora și exploata gazele de șist prin fracturare hidraulică, în dispreț total față de prevederile legii, hotărârile comunităților locale și dovezile științifice privind nocivitatea acestei tehnologii este cu atât mai gravă cu cât chiar în Statele Unite ale Americii, foarte recent, s-a înregistrat primul caz de comitat care a interzis metoda exploatării gazelor de șist prin fracționare hidraulică (Mora County din statul New Mexico). O interdicție similară s-a adoptat recent și în regiunea spaniolă Cantabria (Santander). Alte țări, cum ar fi Bulgaria sau Franța, au interzis în totalitate pe teritoriul lor această tehnologie. Hotărârea aleșilor din cele 11 consilii locale din Vaslui exprimă așadar niște îngrijorări normale, pe care le întâlnim oriunde în lume, și nimeni nu are dreptul de a le dicta oamenilor ce să accepte în condițiile în care există suspiciunea că viața generației actuale și a generațiilor viitoare poate fi periclitată.

Partidul Alianța Socialistă își exprimă solidaritatea cu cele 11 consilii locale și le cere aleșilor locali să nu cedeze în fața șantajului dirijat de lobby-ul internațional cu largul concurs al guvernului USL. De asemenea, Partidul Alianța Socialistă solicită prefectului de Vaslui, dl. Radu Benga, să ignore indicațiile „prețioase” ale șefilor de la București și să-și retragă acțiunea înaintată la instanța de contencios administrativ pentru că, în caz contrar, domnia sa va fi cel care încalcă la modul cel mai flagrant Constituția și legile în vigoare.

Biroul Executiv Central
7 august 2013Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.