Arhiva categoriei: Declarații politice

În continuare sunt expuse pozițiile oficiale ale PAS cu privire la diverse chestiuni aflate la ordinea zilei.

6 martie 2015: 70 de ani de la instalarea primului guvern democratic în România

La 70 de ani de la instalarea primului guvern democratic în România, guvernul Dr. Petru Groza, Partidul Alternativa Socialistă, îngrijorat de toate acțiunile de dezinformare și manipulare susținute prin mass-media zilelor noastre, se simte obligat să facă următoarele precizări:

– 6 martie 1945 a fost ziua în care regele Mihai I l-a numit pe Dr. Petru Groza în funcția de prim ministru al primului guvern democratic în România, guvern format din 18 portofolii ministeriale, din care doar 5 erau ocupate membri PCR, iar restul erau deținute de reprezentanți ai Frontului Plugarilor, ai PNȚ-aripa Anton Alexandrescu, ai PNL – aripa Gheorghe Tătărescu și ai PSD – Constantin Titel Petrescu.

– Unul dintre primele obiective ale guvernului Dr. Petru Groza a fost înfăptuirea reformei agrare, reformă prin care se urmărea împroprietărirea țărănimii sărace și dezvoltarea agriculturii.

Ca urmare, la 23 martie 1945 a fost adoptată Legea nr. 187 pentru înfăptuire reformei agrare prin care, la art. (2), s-a stabilit scopul acesteia, în timp ce, la art. (3) s-a precizat sursa bunurilor agricole care urmau să fie expropriate, după cum urmează:

Art. 2. – Scopul reformei agrare este: a) Mărirea suprafeţelor arabile ale gospodăriilor ţărăneşti existente, care au mai puţin de 5 ha; b) Crearea de noi gospodării ţărăneşti individuale pentru muncitorii agricoli fără pămînt; c) Înfiinţarea prin apropierea oraşelor şi a localităţilor industriale, a unor grădini de zarzavaturi pentru aprovizionarea muncitorilor, funcţionarilor şi meseriaşilor; d) Rezervarea unor terenuri pentru şcoli agricole şi ferme experimentale model în vederea ridicării nivelului culturilor agricole, a producţiei de seminţe selecţionate, a creşterii vitelor şi creării şi dezvoltării industriei agricole, terenuri care vor fi sub administrarea Statului.”

Art. 3. – În scopul înfăptuirii reformei agrare, trec asupra Statului pentru a fi împărţite plugarilor îndreptăţiţi la împroprietărire şi pentru a constitui rezervele prevăzute la art. 2, pct. c şi d, următoarele bunuri agricole cu inventarul viu şi mort afectat lor; a) Pămînturile şi proprietăţile agrare de orice fel aparţinînd cetăţenilor germani şi cetăţeni români, persoane fizice sau juridice, de naţionalitate (origine etnică) germană, care au colaborat cu Germania hitleristă; b) Pămînturile şi alte proprietăţi ale criminalilor de război şi ale celor vinovaţi de dezastrul ţării; c) Pămînturile celor care s-au refugiat în ţările cu care România este în stare de război ori s-au refugiat în străinătate după data de 23 August 1944; d) Terenurile şi toate bunurile agricole ale absenteiştilor; e) Terenurile a celor care în ultimii şapte ani consecutivi nu şi-au cultivat pămînturile în regie proprie, cu excepţia loturilor pînă la 10 ha; f) Bunurile agricole de orice fel ale cetăţenilor români care s-au înscris voluntari pentru a lupta împotriva Naţiunilor Unite; g) Bunurile de mână moartă; h) Prisosul terenurilor agricole constituind proprietăţi ale persoanelor fizice care depăşesc suprafaţa de 50 ha, şi anume: pămîntul arabil, livezile, fâneţele, bălţile şi iazurile artificiale, fie că servesc sau nu pentru pescuit, mlaştinile şi terenurile inundabile.”

În plus, spre deosebire de reforma din 1921, prin reforma agrară din martie 1945 s-a trecut și la înființarea unor stații de mașini agricole, unde țăranii urmau să închirieze la „prețuri cinstite” utilajele necesare unei agriculturi performante.

Având în vedere că peste 900.000 de familii de țărani (dintre care 400.000 fără pământ) au fost împroprietărite cu peste 1.100.000 de hectare de pământ, putem declara că reforma agrară din 6 martie 1945 a fost o măsură politică foarte bine primită de români. Dovadă, de netăgăduit, este și declarația liberalului Gheorghe Tatarescu din 24 martie 1945:


„Actul acesta desăvârșește seria marilor reforme, care au eliberat economicește țărănimea noastră și au făcut-o stăpână pe pământul pe care îl muncește. El se realizează cu jertfa unei clase care, sunt convins, va suporta cu patriotism – așa ca și în 1918 – reducerea pământului ei pentru a putea mări și consolida patrimoniul țării românești”

Biroul Executiv Central al Partidului Alternativa Socialistă
București, 6 martie 2015

Guvernul Syriza – speranță pentru Europa!

Partidul Alternativa Socialistă își reafirmă admirația față de formațiunea politică Syriza și față de artizanul și conducătorul ei Alexis Tsipras, câștigătorii de necontestat ai alegerilor parlamentare din Grecia, cei care au arătat întregii lumi că umilițințele și chinurile la care este supus un popor de către exponenții capitalismului neoliberal pot fi curmate, în mod democratic.

Ca membru fondator al Partidului Stânga Europeană, partidul nostru cunoaște încă de la începuturi, eforturile, dificultățile și succesele camarazilor greci pentru afirmarea stângii autentice în lupta poporului grec cu Troica financiară și susținătorii ei, de fapt politicienii greci de dreapta, trădătorii intereselor marii majorități a electoratului. Am prezentat cu consecvență și prietenie rezultatele de etapă ale stângii radicale și puternica personalitate a lui Alexis Tsipras, am susținut candidatura lui Alexis Tsipras la președinția Comisiei Europene pe parcursul campaniei electorale pentru Parlamentul European și am condamnat toate atacurile concertate ale dușmanilor săi, din țară sau de aiurea.

Cunoscut ca unul dintre cei mai duri critici ai Troicii UE – BCE – FMI și al canceralui Angela Merkel, Alexis Tsipras, declarat favorit împreună cu partidul său, în toate sondajele ultimei campanii electorale din Grecia, a trebuit să suporte cele mai abjecte și perfide atacuri din partea reprezentanților politici ai marii finanțe mondială, ale cărei spaime au creat reacții extrem de agresive și manipulatoare. Iată însă că poporul grec a înțeles primul, în această parte de lume, că pentru capitalism – democrația, solidaritatea și cooperarea – sunt numai vorbe mari și că trebuie să aducă la conducerea țării un partid al adevăratei stângi, care să-i respecte și promoveze interesele.

Felicităm poporul grec pentru forța și curajul de a-și prelua țara de la așa zișii „creditori binefăcători” și de a alege un partid de stânga, ca variantă la politica falimentară a unui partid de dreapta care a condamnat majoritatea populației la șomaj, sărăcie și disperare, pentru a fi pe placul cotropitorilor.

Suntem convinși că victoria stângii radicale și formarea unui guvern de stânga în Grecia vor însemna nu numai un succes major al poporului grec ci și o nouă speranță pentru alte popoare umilite și chinuite de ordinele jandarmilor internaționali, o confirmare a șansei că prin solidaritate și putere se poate câștiga, că numai o mișcare de stânga autentică poate reda demnitatea și prosperitatea unui popor.

Biroul Executiv al Partidului Alternativa Socialistă
27 ianuarie 2014

Problema privatizării învățământului superior

Partidul Alternativa Socialistă susține necondiționat apartenența României la Uniunea Europeana ca spațiu de garantare a democrației și de respectare a intereselor tuturor cetățenilor săi. Chiar în Tratatul Constitutiv al Uniunii se instituie faptul că actul legislativ European nu este un act de impunere ci un proces riguros democratic în a cărui adoptare sunt implicați toți membrii săi.

În România, datorită lipsei totale a dezbaterilor publice asupra poziției pe care ar trebui să o adopte România față de diversele proiecte legislative ale UE înainte de adoptarea acestora, directivele și regulamentele europene sunt prezentate și percepute ca o fatalitate, adevărate dictate care trebuie respectate indiferent de consecințele acestora.

Recent, în presă au apărut articole privind intenția Uniunii Europene de a elabora o directivă referitoare la învățământul în UE și care să prevadă privatizarea integrală a învățământului superior.

Având în vedere importanța capitală a legilor ce reglementează învățământul, adevărate legi organice ale oricărei societăți, Partidul Alternativa Socialistă consideră că România trebuie să aibă un rol activ și nu pasiv în adoptarea legislației europene în domeniu, iar poziția sa nu poate fi hotărâtă în mod obscur, într-un birou dintr-un minister, ci numai după o consultare reală a societății. Așa cum am spus, prin efectele sale pe termen lung, modificarea legii învățământului echivalează cu o modificare a Constituției.

Partidul Alernativa Socialistă susține că învățământul de toate gradele, inclusiv superior constituie o îndatorire esențială a statului de la care nu se poate exonera, iar învățământul privat se poate dezvolta ca o alternativă sau o completare a învățământului de stat, dar nu trebuie să se substituie total acestuia.

Partidul Alternativa Socialistă susține cu argumente istorice, sociale, morale, economice etc. că învățământul superior trebuie să rămână preponderent de stat și implicit gratuit, astfel:

– În România, învățământul superior a aparținut statului chiar de la înființarea sa, deci cu atât mai mult pierderea nemeritată a gratuității învățământului superior va fi percepută ca un act de involuție socială față de perioada comunistă.
– Selectarea studenților în principal în funcție de capacitatea lor financiară nu garantează selectarea celor mai talentați și dotați candidați.
– Având în vedere datele statistice privind veniturile romanilor și sărăcia, pentru cvasi-majoritatea elevilor existența unei condiționări financiare va face ca posibilitatea urmării unor studii superioare să fie eliminată încă de la începutul școlii. Aceasta va antrena creșterea dezinteresului pentru școală și cultură cu scăderea generală a calității învățământului românesc pe toate nivelurile. Și cum învățământul de azi definește societatea de mâine…
– De asemenea, pentru copiii din familiile sărace (adică majoritatea) învățătura poate reprezenta singura speranță pentru o viață mai bună. Ermetizarea categoriilor sociale va lăsa ca singură posibilitate de evadare din sărăcie încălcarea legilor.
– Soluția care este prezentată ca fiind a legislativului european, aceea de a îndatora tinerii prin credite de studii este inacceptabilă și moral și social. Vor începe viața cu un handicap care le va afecta libertatea, îi va obliga poate să lucreze pentru firme străine, sau va întârzia întemeierea unei familii. Este suficient să privim la Statele Unite ale Americii, unde un asemenea sistem de privatizare cvasi-totală a învățământului superior e deja transpus în practică: datoria studențească a ajuns la 1,2 trilioane de dolari și peste 40 de milioane de tineri americani au intrat în viață deja datori.

Partidul Alternativa Socialistă solicită prezentarea justificării acestei inițiative europene și în funcție de această justificare își va completa argumentele și abordarea problemei.

Trebuie făcute cunoscute opiniei publice: inițiatorii, notele de susținere și argumentație, părerile celorlate părți, situația actuală a învățământului în celelalte state UE pentru a se putea elabora poziții comune pe grupuri de țări.

Susținem SYRIZA în actuala campanie electorală din Grecia

tsipras 11366411206_325be2c7c8_z

Partidul Alternativa Socialistă, cu numeroase ocazii și mai ales în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, a prezentat activitățile și succesele colegilor greci și personalitatea lui Alexis Tsipras, binecunoscut nouă din activitatea comună desfășurată în cadrul Partidului Stânga Europeană (PSE). Nu exprimăm, așadar, pentru prima dată simpatia și susținerea stângii radicale din Grecia reprezentată de formațiunea politică SYRIZA, condusă de Alexis Tsipras.

Partidul Stânga Europeană a prezentat un candidat propriu pentru preşedinţia Comisiei Europene, nu pentru că ar fi de acord cu activitatea acesteia, ci tocmai cu intenţia de a putea expune pe parcursul campaniei electorale modul în care cere reformarea acesteia. Candidatul PSE, şi implicit al PAS, a fost Alexis Tsipras, preşedintele stângii radical-democrate SYRIZA, din Grecia, conducătorul opoziţiei parlamentare greceşti.

Alexis Tsipras s-a născut în iulie 1974, este inginer constructor, absolvent al Universităţii Politehnice Naţionale din Athena. Este căsătorit cu o ingineră în electricitate şi informatică, au împreună doi băieţi, cel mic se numeşte Ernesto în memoria lui Ernesto Che Guevara. Este cunoscut încă de pe băncile şcolii ca foarte activ în mişcarea de stânga: membru al Tineretului Comunist Grec, membru al Comitetului Central al Uniunii Naţionale a Studenţilor din Grecia, primul secretar politic al tineretului din Synaspimos şi mai apoi preşedinte al partidului. La alegerile legislative din 2012, în fruntea alianţei formaţiunilor de stânga SYRIZA, a obţinut peste 22% din voturi, conducând a doua forţă politică din parlamentul grec și principalul partid de opoziție. Coaliţia SYRIZA s-a transformat în partid politic în iulie 2013, iar Alexis Tsipras este unul dintre cei mai duri critici ai Troicii UE – BCE – FMI şi al cancelarului Angela Merkel, al politicii de austeritate impusă poporului grec şi de distrugere a economiei ţării, de aplicare a politicilor neoliberale în toate statele uniunii. Este de remarcat comportamentul sau de tânăr politician al stângii radicale, contrar profilului de fin intelectual el este întotdeauna în mijlocul oamenilor, alături de ei și numai împreună cu cei mulți și fără apărare, ale căror aspirații le exprimă și apără.

Datorită deosebitelor sale calități de lider politic, succeselor remarcabile obținute în lupta pe care o conduce în Grecia împotriva Troicăi, dar și a consistenței mesajului și a ofertei pe care o prezintă grecilor și europenilor, Alexis Tsipras se bucură de creșterea continuă a simpatiei alegătorilor.

În prezent, SYRIZA este favorită în sondajele pentru alegerile legislative ce vor avea loc în Grecia, în 25 ianuarie a.c.

Dar spaimele prin care trece marea finanță mondială în fața perspectivei ca SYRIZA să fie câștigătoarea acestor alegeri și Alexis Tsipras să devină Primul Ministru al Greciei creează reacții extrem de agresive atât la adresa acestora, cât mai ales a poporului grec, a cărei manipulare ia cele mai abjecte forme.

Amintesc „declarația de război” a jandarmului european Angela Merkel privind posibilitatea ieșirii Greciei din zona Euro (Grexit), urmată de acuzarea acesteia de către Martin Schulz, președintele Parlamentului European, în Die Welt care aprecia că: „Dezbaterile si speculațiile iresponsabile cu privire la Grexit chiar nu ajută. Trebuie să fie clar pentru toti: nu se pune in discuție o iesire din euro. Recomandările nesolicitate care le oferă oamenilor din Grecia sentimentul că nu ei sunt cei care iși decid viitorul prin intermediul votului, ci Bruxellesul sau Berlinul, îi împing, de altfel, pe alegători în bratele forțelor radicale”.

Sau, o altă încercare de influențare a electoratului grec, discursul premierului grec Antonis Samaras, președintele Partidului Noua Democrație, imediat după evenimentele din Franța. Acesta a comparat atacul de la redacția Charlie Hebdo cu efectele unei posibile guvernări a Greciei de către SYRIZA, insistând că – aceasta este stânga radicală, așa acționează stânga radicală.

Deci nu întâmplător, 300 de intelectuali, sindicaliști, artiști și activiști din întreaga lume și-au unit vocile într-un apel pentru susținerea stângii radicale din Grecia spunând:

Change Greece – Change Europe – Change4all

Vom apăra dreptul poporului grec să ia decizii în mod liber; să rupă cu austeritate; să spună NU crizei umanitare care a afectat țara; să deschidă calea pentru o alternativă reală pentru Grecia – pentru o reorientare socială și democratică.”

Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Stanciu, reprezentant al PAS în PSE s-a alăturat colegilor germani în susținerea SYRIZA (Berlin, 11.01.2015)
Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Stanciu, reprezentant al PAS în PSE s-a alăturat colegilor germani în susținerea SYRIZA (Berlin, 11.01.2015)

Semnarea acestui apel de către cât mai mulți simpatizanți ai stângii constituie nu numai o confirmare a corectitudinii luptei neabătute a partidului SYRIZA condus de Alexis Tsipras împotriva neoliberalismului rapace care distruge viața poporului grec, ci și o încurajare a acestora absolut necesară în aceste zile în care toate forțele răului încearcă să manipuleze electoratul grec.

De altfel, în cadrul lucrărilor conducerii Partidului Stânga Europeană desfășurate la Berlin, în perioada 8-11 ianuarie a.c., pe baza analizei privind evoluția atacurilor la adresa stângii radicale din Grecia, s-a apreciat ca oportună orice formă de sprijin a colegilor greci.

Convinși fiind că victoria stângii radicale și formarea unui guvern de stânga în Grecia va însemna nu numai un succes major al poporului grec ci și o nouă speranță pentru alte popoare, o confirmare a șansei că prin solidaritate și putere se poate câștiga, chemăm toți cetățenii onești ai României să citească acest apel și să-l semneze, bineînțeles dacă rezonează cu autorii lui.

Eu l-am semnat accesând site-ul www.with-the-greeks.eu.

Se pot accesa pentru mai multe informații și: http://troikabasta.wesign.it/fr, http://greecesolidarity.org etc.

Lucia Stanciu

Vicepreședinte al Partidului Alternativa Socialistă
15.01.2015

Cangrena purulentă a regimului capitalist

De ani de zile, mai ales în ultimul deceniu, viaţa politică a României s-a derulat sub semnul scandalurilor, al afacerilor cel puţin dubioase pe seama, îndeosebi, a banilor publici, al confruntărilor sterile dintre partidele politice parlamentare mimându-se, de regulă, confruntarea principială Putere-Opoziţie, cu un preşedinte-jucător care, la final de mandat, este acuzat violent de opinia publică, nu şi de instituţiile abilitate ale statului, că ar fi implicat cu diverşi membri ai familiei, în tot soiul de matrapazlâcuri de multiple genuri, cu precădere economico-financiare. Dar nu numai preşedintele este arătat cu degetul de către diverse segmente ale opiniei publice, ci şi o multitudine de oameni politici, parlamentari şi diverşi ocupanţi ai unor demnităţi publice fie la nivelul central al instituţiilor guvernamentale, fie al celor locale, şi, cu toate acestea, foarte puţini dintre „vinovaţii” acuzaţi au ajuns a plăti, pentru actele comise. Şi aceasta din cauză că oamenii din Justiţie, desigur nu toţi, fie că se dovedesc a fi tot atât de corupţi, dacă nu mai corupţi decât cei ajunşi în situaţia de a fi cercetaţi şi judecaţi, fie că dau curs diverselor intervenţii venite, de regulă, din zona politicului, şi aceasta în condiţiile în care se clamează că Justiţia este independentă şi independenţa ei nu trebuie subminată. Oricum, Justiţia s-a dovedit a fi un câmp al bătăliilor politice dintre liderii Puterii, respectiv, ai Opoziţiei, Preşedintele Traian Băsescu acţionând cu obstinaţie ca un lider al Opoziţiei, în timp ce forţele politice aflate la guvernare, prin liderii lor, inclusiv grupurile parlamentare, s-au mulţumit să se exprime doar prin diverse declaraţii de presă alimentând ele însele, de conivenţă cu suratele din opoziţie, apariţia unei veritabile cangrene în organismul societăţii româneşti. O cangrenă din ce în ce mai purulentă pe care doar alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestui an nu numai că n-o va extirpa, ci o va alimenta făcând-o să devină şi mai purulentă.

Din punctul nostru de vedere, suferinţele actuale pe care este nevoită să le îndure societatea românească îşi au rădăcinile în evenimentele de acum 25 de ani, în lipsa de viziune istorică şi politică a celor care au pretins că se sacrifică pentru „salvarea naţională” a românilor, în îmbrăţişarea unui singur „proiect de reconstrucţie” a ţării bazat pe două coordonate: restauraţie in integrum, echivalentă cu readucerea României la structurile economico-sociale şi politico-instituţionale existente cu jumătate de secol în urmă, şi politicile indicate de neoliberalismul occidental aflat în vogă către finele secolului al XX-lea. Rezultatele se văd cu ochiul liber, în sensul că România se află în zona periferică a Uniunii Europene cu statut foarte apropiat de cel al unei colonii, cu o datorie externă imensă, cu peste 50% din populaţia ţării asistată social, cu o creştere demografică negativă şi cu multe alte hibe de construcţie aproape în toate domeniile: sănătate, educaţie, cercetare ştiinţifică, prezenţă insignifiantă în planul relaţiilor internaţionale unde pâlpâie doar două luminiţe de care conducătorii noştri, la Putere sau în Opoziţie, se agaţă cu disperare: prezenţa în Uniunea Europeană şi Pactul Nord- Atlantic. Este şi aceasta o expresie ultraconcludentă a nevolniciei celor ce s-au perindat, alternativ, la guvernare, timp de un sfert de secol.

Biroul de Presă al PAS, 20 iunie 2014