Arhiva categoriei: Stand-by

Categorie stand by. Cine nu-și selectează categoria, va trimite materialele aici.

Excelenței Sale, Tovarășului XI JINPING Secretar General al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

Al 20-lea CONGRES al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, ne oferă nouă, membrilor și simpatizanților PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, ocazia de a vă transmite cele mai sincere felicitări pentru realizările de excepție obținute pe toate planurile de PARTIDUL COMUNIST CHINEZ și de POPORUL CHINEZ.

          Socialismul cu specific chinezesc, promovat de Dumneavoastră, Stimate Tovarășe XI JINPING, în înalta demnitate pe care o aveți, de Secretar General al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, în care doctrina marxistă este aplicată în condițiile realităților specifice timpurilor în care trăim, dar și al realităților specifice poporului chinez, este genial. În această privință nu este vorba de o părere a noastră, este rezultatul extraordinar prin care CHINA, prin ritmul foarte ridicat al dezvoltării economice și sociale a devenit, într-un timp foarte scurt, cea mai mare putere economică a lumii.

          Stimate Tovarășe XI JINPING,

          Apreciind în mod deosebit politica promovată de PARTIDUL COMUNIST CHINEZ, prin care ați reușit transformarea CHINEI într-o țară socialistă modernă pe toate planurile, o țară care promovează politici favorabile unui viitor comun și prosper pentru întreaga umanitate, avem convingerea că la cel de-al 20-lea CONGRES veți fi reales în înalta demnitate de Secretar General al PARTIDULUI SOCIALIST CHINEZ, fapt pentru care vă transmitem sincerele noastre FELICITĂRI și, în același timp, vă dorim mult SUCCES în tot ceea ce veți întreprinde, în această înaltă demnitate, pentru un viitor mai bun al Poporului Chinez și al întregii umanități.  

          SUCCES deplin lucrărilor celui de-al 20-lea CONGRES

al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ!

Președinte,

Constantin ROTARU

București, 10 octombrie 2022

STOP VÂNZĂRII ȘI DISTRUGERII AVUȚIEI NAȚIONALE

Partidul Socialist Român constată că, prin vânzarea Termocentralei MINTIA, obiectiv de importanță strategică la nivel național, Guvernul României continuă să promoveze aceeași politică a ultimilor 33 de ani care are un puternic caracter criminal la adresa poporului român.

          În acest context, Partidul Socialist Român atrage atenția Guvernului României că VÂNZAREA TERMOCENTRALEI MINTIA făcută de MINISTERUL ENERGIEI este NULĂ.

          Ministerul Energiei nu este nici proprietar și nici acționar, Ministerul Energiei este administrator și, ca urmare, dacă această termocentrală a ajuns în insolvență, Ministerul Energiei avea obligația să-i tragă la răspundere pe toți cei care au avut funcții de răspundere în acest minister, în frunte cu ministrul Energiei, Virgil Popescu.

          Cum poate fi numită vânzarea Termocentralei Mintia cu 91 milioane euro în condițiile în care statul tocmai investise peste 150 de milioane de euro?

          În plus, dacă avem în vedere și faptul că Termocentrala Mintia este compusă din terenuri pe o suprafață de 3.297.807 mp, construcții, precum şi bunurile mobile și echipamentele aferente?

          JAF LA DRUMUL MARE!

          Lăsând la o parte prețul insignifiant la care a fost scoasă la vânzare, îi informăm pe guvernanții României, în frunte cu primul lor ministru, că ei sunt administratori și au obligația să administreze profitabil proprietățile statului.

          Proprietar pe toate proprietățile statului, publice sau private este poporul român care, timp de 33 de ani, a fost jefuit de hoții care s-au perindat la guvernare.

          Guvernul României sau, în cazul de față, Ministerul Energiei, pentru a-și câștiga calitatea de vânzător al Termocentralei Mintia ar fi trebuit ca, mai înainte, să fie organizat un referendum prin care să primească împuternicirea necesară pentru vânzarea acesteia.

          NU s-a făcut niciun referendum, înseamnă că vânzare este ilegală.

          Partidul Socialist Român condamnă actualul guvern pentru distrugerea economiei naționale și cere justiției să se autosesizeze și să-i condamne pe toți guvernanții responsabili de aceste crime ale economiei naționale.

          Partidul Socialist Român face apel la toate sindicatele, la toate organizațiile și la toți românii de bună credință să conștientizăm cu toții că

          POPORUL ROMÂN ESTE PROPRIETARUL TUTUROR PROPRIETĂȚILOR PRIVATE ȘI PUBLICE ALE STATULUI

și, cel puțin din acest moment,

          SĂ NE APĂRĂM DREPTURILE DE PROPRIETAR și

SĂ NU MAI ADMITEM ÎNSTRĂINAREA NICIUNEI PROPRIETĂȚI.

          Partidul Socialist Român consideră că a sosit momentul să cerem tuturor partidelor și tuturor românilor să spunem cu toții

          STOP VÂNZĂRII SI DISTRUGERII AVUȚIEI NAȚIONALE.

29 august 2022

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

COMUNICAT

Partidul Socialist Roman a luat act, cu indignare, despre vânzarea de către guvern a Termocentralei Mintia, obiectiv de importanță strategică națională.

          În afară de faptul că prețul de vânzare a fost mai mic decât costul retehnologizării obiectivului economic, Partidul Socialist Român vrea să reamintească guvernului că în ultimii 32 de ani aproape nici un “investitor strategic” nu și-a respectat angajamentele contractuale asumate la cumpărare, majoritatea industriei românești sfârșind a fi vândută la fier vechi.

          În condițiile crizei energetice mondiale, a vinde o societate producătoare de energie ca fiind neprofitabilă, denotă din partea partidelor de guvernământ incapacitatea administrării avuției naționale sau, mai rău, executarea unor comenzi venite din exterior cu scopul de a distruge avuția națională și a sărăci poporul român, făcând din el o sursă de forță de muncă ieftină pentru stăpânii din occident.

          Pe această cale, Partidul Socialist Român solicită partidelor de guvernământ și celorlalte partide parlamentare, stoparea vânzării și distrugerii avuției naționale și, în special, a obiectivelor de importanță strategică.

          De asemenea, Partidul Socialist Român solicită revenirea la o piață a energiei reglementată de stat, la prețurile dinaintea liberalizării pieței, în fapt, un jaf legal la adresa poporului.

28 august 2022

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

DRAGI TOVARĂȘI AI STÂNGII FRANCEZE,

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN – membru fondator al STÂNGII EUROPENE – salută coalizarea STÂNGII FRANCEZE în lupta electorală a alegerilor parlamentare din iunie.

            STÂNGA FRANCEZĂ, care este un exemplu demn de urmat de toate popoarele care militează pentru justiție socială, pentru demnitate și pace în Europa și în întreaga lume, va acționa cu succes împotriva axei neoliberale și, în acest fel, va ridica stindardul revoluției și al speranței.

            Lupta Stângii trebuie să fie unitară la nivelul tuturor statelor!

            Socialiștii români, care apreciază în mod deosebit formarea stângii franceze și consideră că acesta este un exemplu demn de urmat de toate partidele de stânga, vă transmit cele mai sincere felicitări și urări de succes la aceste alegeri parlamentare.

            Cu alese sentimente de prietenie și solidaritate,

Președinte,

Constantin ROTARU

București, 06.06.2022

FELICITĂRI STÂNGII FRANCEZE

(Noua Uniune Populară, Ecologică și Socială – NUPES)

pentru succesul obținut în alegerile parlamentare din Franța!

Partidul Socialist Român – membru fondator al Stângii Europene, FELICITĂ STÂNGA FRANCEZĂ pentru succesul obținut în primul tur al alegerilor parlamentare din Franța și consideră că această alianță poate fi un exemplu demn de urmat pentru toate forțele de Stânga din lume.

Unirea cetățenilor francezi la apelul de mobilizare al Stângii este un exemplu demn de urmat pentru toate popoarele care caută răspuns la toate problemele economice și sociale și la modul cum poate fi recâștigată demnitatea umană și pacea în toată Europa și în întreaga lume.

FELICITĂRI și SUCCES în tot ceea ce veți întreprinde!

14.06.2022

Biroul Executiv Central

al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN