• 20/07/2024 4:07 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Codul Muncii – Fapte, nu vorbe domnule Prim-Ministru!

Bypas-admin

apr. 25, 2013

Partidul Alianța Socialistă îi recomandă domnului prim ministru Victor PONTA ca, printr-o ordonanță de urgență a guvernului, să modifice Codul Muncii din 24/01/2003 în sensul abrogării articolului 163, care prevede confidențialitatea salariului: „Art. 163. – (1) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii. (2) În scopul promovării intereselor şi apărării drepturilor salariaţilor, confidenţialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatelor sau, după caz, reprezentanţilor salariaţilor, în strictă legătură cu interesele acestora şi în relaţia lor directă cu angajatorul”. În felul acesta va asigura transparența salariilor pe care le au bugetarii și salariații din companiile statului, ceea ce intră în atribuțiile primului ministru.

Partidul Alianța Socialistă recomandă celor care au atribuții în reglementarea legislativă a salarizării sau stabilirea nivelului de salarizare să urmărească, de fiecare dată, ca salariul să fie stabilit în funcție de cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii depuse. În acest sens, prin aceeași ordonanță de urgență, se impune eliminarea oricărei posibilități de negociere a salariului în sistemul bugetar și de stat.

Partidul Alianța Socialistă cere domnului prim ministru să depășescă stadiul vorbelor, specific politicienilor care se află în opoziție, și să treacă la fapte concrete, întrucât dânsul este primul ministru al guvernului deci se află la putere şi nu mai are nici o scuză pentru a nu acţiona cu fermitate.

Biroul de Presă al
PARTIDULUI ALIAN
ȚA SOCIALISTĂAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.