• 20/07/2024 4:45 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Problema privatizării învățământului superior

Bypas-admin

ian. 23, 2015

Partidul Alternativa Socialistă susține necondiționat apartenența României la Uniunea Europeana ca spațiu de garantare a democrației și de respectare a intereselor tuturor cetățenilor săi. Chiar în Tratatul Constitutiv al Uniunii se instituie faptul că actul legislativ European nu este un act de impunere ci un proces riguros democratic în a cărui adoptare sunt implicați toți membrii săi.

În România, datorită lipsei totale a dezbaterilor publice asupra poziției pe care ar trebui să o adopte România față de diversele proiecte legislative ale UE înainte de adoptarea acestora, directivele și regulamentele europene sunt prezentate și percepute ca o fatalitate, adevărate dictate care trebuie respectate indiferent de consecințele acestora.

Recent, în presă au apărut articole privind intenția Uniunii Europene de a elabora o directivă referitoare la învățământul în UE și care să prevadă privatizarea integrală a învățământului superior.

Având în vedere importanța capitală a legilor ce reglementează învățământul, adevărate legi organice ale oricărei societăți, Partidul Alternativa Socialistă consideră că România trebuie să aibă un rol activ și nu pasiv în adoptarea legislației europene în domeniu, iar poziția sa nu poate fi hotărâtă în mod obscur, într-un birou dintr-un minister, ci numai după o consultare reală a societății. Așa cum am spus, prin efectele sale pe termen lung, modificarea legii învățământului echivalează cu o modificare a Constituției.

Partidul Alernativa Socialistă susține că învățământul de toate gradele, inclusiv superior constituie o îndatorire esențială a statului de la care nu se poate exonera, iar învățământul privat se poate dezvolta ca o alternativă sau o completare a învățământului de stat, dar nu trebuie să se substituie total acestuia.

Partidul Alternativa Socialistă susține cu argumente istorice, sociale, morale, economice etc. că învățământul superior trebuie să rămână preponderent de stat și implicit gratuit, astfel:

– În România, învățământul superior a aparținut statului chiar de la înființarea sa, deci cu atât mai mult pierderea nemeritată a gratuității învățământului superior va fi percepută ca un act de involuție socială față de perioada comunistă.
– Selectarea studenților în principal în funcție de capacitatea lor financiară nu garantează selectarea celor mai talentați și dotați candidați.
– Având în vedere datele statistice privind veniturile romanilor și sărăcia, pentru cvasi-majoritatea elevilor existența unei condiționări financiare va face ca posibilitatea urmării unor studii superioare să fie eliminată încă de la începutul școlii. Aceasta va antrena creșterea dezinteresului pentru școală și cultură cu scăderea generală a calității învățământului românesc pe toate nivelurile. Și cum învățământul de azi definește societatea de mâine…
– De asemenea, pentru copiii din familiile sărace (adică majoritatea) învățătura poate reprezenta singura speranță pentru o viață mai bună. Ermetizarea categoriilor sociale va lăsa ca singură posibilitate de evadare din sărăcie încălcarea legilor.
– Soluția care este prezentată ca fiind a legislativului european, aceea de a îndatora tinerii prin credite de studii este inacceptabilă și moral și social. Vor începe viața cu un handicap care le va afecta libertatea, îi va obliga poate să lucreze pentru firme străine, sau va întârzia întemeierea unei familii. Este suficient să privim la Statele Unite ale Americii, unde un asemenea sistem de privatizare cvasi-totală a învățământului superior e deja transpus în practică: datoria studențească a ajuns la 1,2 trilioane de dolari și peste 40 de milioane de tineri americani au intrat în viață deja datori.

Partidul Alternativa Socialistă solicită prezentarea justificării acestei inițiative europene și în funcție de această justificare își va completa argumentele și abordarea problemei.

Trebuie făcute cunoscute opiniei publice: inițiatorii, notele de susținere și argumentație, părerile celorlate părți, situația actuală a învățământului în celelalte state UE pentru a se putea elabora poziții comune pe grupuri de țări.Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.