Mesaj către dl. Nicolas Maduro

Domnului NICOLAS MADURO,
Vicepreşedinte al REPUBLICII BOLIVARIENE VENEZUELA

Poporul român împărtăşeşte marea durere a poporului venezuelean pentru pierderea suferită şi, în aceste grele momente, îşi exprimă solidaritatea cu toţi compatrioţii venezueleni care l-au iubit, l-au respectat şi l-au urmat.

Stimate Domnule NICOLAS MADURO, vicepreşedinte al Republicii Bolivariene Venzuela, ne exprimăm convingerea că, după dispariţia Marelui Conducător al Venezuelei şi al Americii Latine, HUGO CHAVEZ, poporul venezuelean va continua promovarea politicilor de consolidare a democraţiei socialiste, a libertăţii, a independenţei şi suveranităţii naţionale, a progresului moral, economic şi social, a tuturor cuceririlor obţinute sub conducerea energică şi inspirată a Liderului vizionar HUGO CHAVEZ.

Cu alese sentimente de prietenie şi solidaritate,

Dr. ec. CONSTANTIN ROTARU
Preşedinte al Partidului Alianţa Socialistă