• 13/07/2024 12:30 am

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Sistemul Adunărilor Reprezentanților Poporului al Chinei

Bypas-admin

mart. 4, 2024

Începând de la 4 martie vor avea loc la Beijing cele două sesiuni ale Chinei, anume sesiunea Congresului Național a Reprezentanților Poporului Chinez și sesiunea Conferinței Naționale Politice Consultative a Poporului Chinez.

Sistemul adunărilor reprezentanților poporului este sistemul politic de bază al Chinei și joacă un rol important pentru practicarea „democrației poporului pe întregul parcurs”. Prin asigurarea dreptului poporului de a-și alege reprezentanții din adunările diferitelor niveluri până la cei din Congresul Național, îmbunătățirea platformelor de exprimarea voințelor poporului și de exercitarea dreptului de monitorizare potrivit legii, acest sistem are ca obiectiv garantarea drepturilor poporului de informare, exprimare, supraveghere și participare la viața politică, iar vocea poporului să fie ascultată de autoritățile statului și de Partidul Comunist Chinez în procesele de luarea deciziilor și exercitarea atribuțiilor.

Ședința Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez despre Afaceri Externe

Pe data de 28 decembrie 2023, a avut loc în Beijing Ședința Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez despre afaceri externe. Domnul Xi Jinping, Secretarul General al C.C. al PCC și Președintele Chinei a susținut un discurs important la ședință, dădând explicații despre politicile și orientările fundamentale ale diplomației Chinei într-o nouă eră și făcând un plan comprehensiv pentru activitățile externe ale țării în momentul de față și perioada următoare.

La ședintă, a fost stabilită ca obiectivul suprem al diplomației de tipul unui stat mare cu specific chinez într-o nouă eră formularea unei comunități de viitor împărtășit pentru omenire, ceea ce a oferit soluția Chinei pentru două probleme majore: ce fel de lume ar trebui să fie construit și cum se construiește o lume de astfel. Obiectivul formulării unei comunități de viitor împărtășit pentru omenire reprezintă construirea unei lumi de pace îndelungată, siguranța generală, prosperitate comună, incluziunea deschisă și frumusețe curată. Mijloacele și platformele pentru realizarea acestui obiectiv constă în gestionarea problemelor globale prin dialog comun, construcția comună și împărtășirea comună, practicarea valorilor comune ale omenirii de pace, dezvoltare, dreptate, egalitate, democrație și libertate, promovarea inițiativelor globale pentru dezvoltare, securitate și civilizația umană, construcția cu înaltă calitate a Inițiativei Belt and Road.

La ședință, sunt promovate două propuneri generale, anume o multipolarizare mondială egală și ordonată și o globalizare economică general avantajoasă și inclusivă.

Chine propune o multipolarizare mondială egală și ordonată. O multipolarizare mondială egală înseamnă că toate statele, indiferent mai mari sau mai mici, sunt egale. China se opune hegemonismului și politicii de forță. Fiecare stat sau grup de state poate să-și găsească rolul în acest sistem de lume multipolarizată, ceea ce diferă de narativul tradițional de multipolarizare potrivit căruia afacerile internaționale sunt hotărâte numai de anumite puteri mari. O multipolarizare ordonată înseamnă asigurarea unui proces în general stabil și constructiv al multipolarizării mondiale. În acest proces, statele ar trebui să fie coerente decât despărțite, să aibă dialog decât confruntare, să caute cooperare decât conflict, să realizeze câștig-câștig decât pierdere-pierdere. Obiectivele și principiile Cartei ONU trebuie respectate, normele de bază ale relațiilor internaționale general recunoscute trebuie susținute, iar multilateralismul autentic trebuie practicat.

China propune o globalizare economică general avantajoasă și inclusivă. O globalizare economică general avantajoasă înseamnă că cerințele generale ale statelor în special celor în curs de dezvoltare vor fi mulțumite, iar problema dezechilibrului de dezvoltare între state sau în interiorul unui stat cauzată de alocarea neadecvată a resurselor globale va fi rezolvată cu bine. O globalizare economică inclusivă înseamnă că toate statele pot să meargă pe drumurile de dezvoltare care se potrivesc cu realitățiile proprii. China se opune unilateralismului și protecționismului sub diferite forme, susține liberalizarea și facilitarea comerțului și a investiției și protejează stabilitatea și netezimea lanțului global de industrie și aprovizionare.Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.