• 20/07/2024 3:54 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

COMUNICAT

Bypas-admin

aug. 30, 2022

Partidul Socialist Roman a luat act, cu indignare, despre vânzarea de către guvern a Termocentralei Mintia, obiectiv de importanță strategică națională.

          În afară de faptul că prețul de vânzare a fost mai mic decât costul retehnologizării obiectivului economic, Partidul Socialist Român vrea să reamintească guvernului că în ultimii 32 de ani aproape nici un “investitor strategic” nu și-a respectat angajamentele contractuale asumate la cumpărare, majoritatea industriei românești sfârșind a fi vândută la fier vechi.

          În condițiile crizei energetice mondiale, a vinde o societate producătoare de energie ca fiind neprofitabilă, denotă din partea partidelor de guvernământ incapacitatea administrării avuției naționale sau, mai rău, executarea unor comenzi venite din exterior cu scopul de a distruge avuția națională și a sărăci poporul român, făcând din el o sursă de forță de muncă ieftină pentru stăpânii din occident.

          Pe această cale, Partidul Socialist Român solicită partidelor de guvernământ și celorlalte partide parlamentare, stoparea vânzării și distrugerii avuției naționale și, în special, a obiectivelor de importanță strategică.

          De asemenea, Partidul Socialist Român solicită revenirea la o piață a energiei reglementată de stat, la prețurile dinaintea liberalizării pieței, în fapt, un jaf legal la adresa poporului.

28 august 2022

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂNAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.