• 17/06/2024 2:45 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Termeni și condiții

  • Home
  • Termeni și condiții

www.pasro.ro  este site-ul oficial al Partidului „Alianța Socialistă”.

Folosirea website-ului www.pasro.ro (denumit în continuare „website”) presupune acceptarea în totalitate a Termenilor şi Conditiilor expuse mai jos.

Termenii şi Condiţiile de utilizare a website-ului pot fi schimbate în orice moment de către Administrator, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor acestuia. Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din aceştia, după cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea website-ului; accesarea sau vizitarea în continuare a website-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărei componente a acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din aceştia.

Drepturile asupra conţinutului website-ului
Conţinutul şi elementele de grafica, întreg conţinutul în format text şi orice alt material ale website-ului www.pasro.ro inclusiv, dar fără a se limita la acestea, transmis/e sub orice formă de şi către Utilizatori (prin vizualizare directă pe website, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de website) aparţin Partidului Alternativa Socialistă. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparţin Partidul Alternativa Socialistă acele materiale pentru care pe website s-a indicat un alt titular de drepturi, ori un alt deţinător sau o altă sursă.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor şi drepturile conexe acestuia şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Partidul Alternativa Socialistă le deţine asupra/în legatură cu website-ul, conţinutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi traşi la răspundere faţă de autorii / proprietarii conţinutului website-ului.

Orice persoană care comunică în orice mod informaţii ori materiale către sau prin intermediul website-ului îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către website, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în niciun mod răspunderea Partidul Alternativa Socialistă, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Neangajarea răspunderii

Partidul Alternativa Socialistă depune eforturi pentru ca toate informaţiile de pe website-ul www.pasro.ro  să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, Partidul Alternativa Socialistă nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial decât dacă este publicat sunt indicațiile rubricilor de poziții oficiale.

Partidul Alternativa Socialistă nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Partidul Alternativa Socialistă de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Partidului impuse de lege.Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.