• 17/06/2024 2:18 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

1 Mai – Ziua Internațională a Oamenilor Muncii

Bypas-admin

mai 1, 2023

Partidul Socialist Român, membru fondator al Partidului Stânga Europeană, se alătură tuturor forțelor de stânga care respectă și sprijină viața și lupta clasei muncitoare, prin clasa muncitoare înțelegându-i  pe toți cei care își asigură mijloacele de trai prin muncă, performanță și creativitate – muncitori, țărani, intelectuali, întreprinzători, funcționari, studenți, elevi, liber profesioniști, pensionari etc. – și pe cei care au fost lăsați fără un loc de muncă.

          1 Mai, dată declarată de către Congresul Internaționalei Socialiste, în anul 1889, ca Ziua Internațională a Muncii, în memoria muncitorilor căzuți în timpul grevei generale de la Chicago declarată pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea zilei de lucru la 8 ore, fără diminuarea salariilor, îi găsește pe oamenii muncii de pretutindeni într-un climat de muncă și de viață, cel puțin, la fel de nefavorabil, dar mult mai manipulați, mai amenințați și mai speriați.

          În ceea ce ne privește, apreciem cu durere că în România Capitalistă Neoliberală clasa muncitoare a dispărut complet ca și concept și, din păcate, a dispărut aproape complet și la propriu. Rămân retorice întrebări de tipul:

          – Cum a putut ea să se sinucidă la îndrumările unui celebru regizor de filme istorice, în decembrie 1989?;

          – Cum a putut clasa muncitoare să creadă că industria care a susținut o dezvoltare fără precedent și a plătit toată datoria externă a României este „UN MORMAN DE FIARE VECHI”?;

          –  De ce acceptă să trăiască în interiorul unui zid care înconjoară o colonie europeano-americană, o Românie care nu mai este a poporului român, o Românie condusă de niște indivizi care nu știu să citească (adeseori, chiar la propriu), o Românie în care tot ce s-a putut distruge s-a distrus și ce nu s-a putut distruge a rămas în folosul altora, nu al proprietarilor de drept, adică al celor care au conservat și au dezvoltat o Românie a tuturor românilor?

          Membrii și simpatizanții Partidului Socialist Român solicită și, cu acest prilej, Guvernului, Parlamentului și tuturor organizațiilor implicate să asculte glasurile, din ce în ce mai multe și mai puternice, ale oamenilor muncii, românii din țară și din țările în care i-au forțat să plece pentru căutarea unui loc de muncă, să refacă complet legislația muncii și salarizării, să dezvolte și modernizeze activitatea economică, să înțeleagă că România se construiește și se apără din interior, cu români și pentru români.

          La acest început de primăvară, început al anotimpului frumuseții și renașterii speranței, adresăm urări prietenești de sănătate, liniște și optimism tuturor oamenilor muncii și-i chemăm ca împreună să luptăm pentru România Noastră, să redevenim proprietari în România Noastră, să reconstruim România Noastră care să redevină o Românie locuibilă, prosperă, puternică, independentă și suverană – România Socialistă.

Președinte,

Constantin ROTARUAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.