• 17/06/2024 2:20 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

23 August 1944 – Ziua eliberării – Sărbătoare Naţională a Poporului Român

Bypas-admin

aug. 22, 2017

psr-768x768

În secolul al XX-lea omenirea a cunoscut una dintre cele mai mari nenorociri – fascismul!

Fascismul a reprezentat expresia cea mai dură a extremismului politic de dreapta, a tendinţelor cele mai agresive şi de dominaţie socială şi naţională, de înăbuşire a oricăror aspiraţii de libertate, democraţie şi pace culminînd cu declanşarea celui de-al II-lea război mondial.

Împotriva fascismului şi războiului au acţionat forţele democratice din societate, iar mişcarea muncitorească şi comunistă a reprezentat cu siguranţă cea mai activă şi mai consecventă componentă a acestor forţe.

Împotriva nazismului, a fascismului italian, militarismului japonez şi aliaţilor lor, Naţiunile Unite  din rândurile cărora a ajuns să facă parte, din 22 iunie 1941, şi Uniunea Sovietică, cu extraordinar de mari sacrificii au reuşit să obţină victoria în acea imensă confruntare militară, o victorie a umanităţii împotriva barbariei, pe care se întemeiază existenţa lumii după al II lea război mondial.

Partidul Socialist Român, care este parte din mişcarea muncitorească şi comunistă internaţională, respectă şi continuă tradiţiile democratice antifasciste şi antiimperialiste  ale acestei mişcări, condamnă şi acţionează împotriva renaşterii fascismului sub orice formă, ca şi a diferitelor manifestări specifice rasismului, xenofobiei şi şovinismului.

Partidul Socialist Român poartă o deosebită recunoştinţă eforturilor făcute de armatele Coaliţiei Antihitleriste şi, în special, sacrificiilor făcute de Armata Sovietică în zdrobirea fascismului.

Partidul Socialist Român respinge şi condamnă încercările revizionismuzlui istoric de a minimaliza sau chiar de a condamna acţiunile rezistenţei antifasciste şi a armatelor Coaliţiei Antihitleriste, sau de a reabilita fascismul şi, în general, extremismul de dreapta.

În acest context respingem şi condamnăm hotărîrea Consiliului Miniştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne ai U.E. din 9-10 iunie 2011, care, falsificînd istoria, încearcă să pună semnul egal între fascism şi comunism. Condamnăm, de asemenea, diversele forme de revizionism, direct sau mascat sub cerinţe înşelătoare ca „autonomie teritorială”, „regiuni de dezvoltare”, „descentralizare” ş.a.m.d. Considerăm că acţiunile de tip revizionist reprezintă o expresie clară a tendinţelor de dominaţie ale cercurilor oligarhice şi ale dreptei ultrareacţionare exprimate chiar la nivel european şi scopul lor nu este doar istoric ci şi politic, dar mai ales economic.

Ele fac parte din politica antidemocratică şi antimuncitorească promovată de forţele retrograde,  pentru a stăvili acţiunile populare împotriva actualului regim social-economic şi politic aflat într-o profundă criză structurală, de sistem, de cădere liberă după cum se exprimă un mare economist al zilelor noastre.

La 23 August 1944  a fost inlăturat, pe cale insurecţională, regimul dictaturii militare a lui Ion Antonescu, România rupând alianţa cu forţele hitleriste şi alăturîndu-se Naţiunilor Unite în războiul antifascist.

Actul de la 23 August 1944 a fost un moment pozitiv în istoria noastră naţională şi în istoria europeană, posibil datorită unui larg consens naţional la care au ajuns forţele politice ostile regimului existent între care şi Partidul Comunist Român având sprijinul armatei şi chiar al instituţiei monarhice.

Acest act a reprezentat nu doar momentul încetării războiului purtat împotriva U.R.S.S. şi a Naţiunilor Unite, ci şi alăturarea ţării noastre la Coaliţia Antihitleristă, permiţînd ulterior eliberarea teritorului patriei de sub stăpînirea armatelor hitleriste şi horthyste.

De asemenea, aceleaşi evenimente au făcut posibilă declanşarea procesului de înlăturare a măsurilor antidemocratice, de tip fascist, prin care au fost edificate regimurile dictatoriale anterioare, adoptatându-se legi reparatorii pentru victimele acelor regimuri, dar şi de condamnare a criminalilor de război, a celor vinovaţi de dezastrul ţării.

România s-a aflat astfel între ţările care imediat după război au adoptat măsuri de înlăturare a consecinţelor diferitelor forme de discriminare şi represiune, la care au recurs guvernările dictatoriale şi fasciste, întorcând astfel o pagină neagră din istoria noastră naţională ce nu trebuie să mai revină.

Iată de ce, Partidul Socialist Român aduce un omagiu forţelor participante la actul istoric de la 23 August 1944 şi la războiul antihitlerist, dar şi forţelor rezistenţei antifasciste din perioada războiului sau din perioada interbelică, în cadrul cărora rolul esenţial l-a avut mişcarea muncitorească şi comunistă, alături şi împreună cu alte forţe politice de orientare democratică.

Partidul Socialist Român condamnă cu toată vehemenţa încercările forţelor oligarhice, ale dreptei politice românești de a revizui istoria naţională căutând să reabiliteze personalităţi şi chiar politici dictatoriale sau militariste din trecut, sau încercînd să minimalizeze ori chiar să denigreze acţiunea forţelor antifasciste, în general, şi a mişcării muncitoreşti şi comuniste în special.

Partidul Socialist Român rămîne consecvent luptei pentru democraţie, împotriva discriminării, împotriva rasismului, împotriva xenofobiei, împotriva imperialismului şi susţine fără ezitare:

Niciodată fascism !

Niciodată război !

Faţă de toate încercările la nivel european sau naţional de revizuire a istoriei răspunsul nostru este:

23 August 1944 reprezintă un moment luminos în istoria noastră naţională şi a Europei.

23 AUGUST – ZIUA VICTORIEI ÎMPOTRIVA FASCISMULUI

23 August, ZIUA ELIBERĂRII NAȚIONALE A ROMÂNIEI PRIN FORŢE PROPRII, este o mare sărbătoare de-acum doar pentru conştiinţa noastră istorică şi această sărbătoare trebuie să revină în calendarul sărbătorilor naţionale !

  

Biroul Executiv Central

al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

Bucureşti,  22 august 2017

 

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Strada Olari, nr.12, sector 2

tel./fax: 0212522886

e-mail:contact@psr.org.ro, www.psr.org.roAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.