• 20/07/2024 3:05 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

COMITETULUI CENTRAL al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

Bypas-admin

oct. 13, 2022

Membrii și simpatizanții PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN așteaptă cu mult interes desfășurarea lucrărilor celui de-al 20-lea CONGRES NAȚIONAL al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, congres care va analiza activitatea Partidului în ultimii cinci ani, va trece în revistă realizările de excepție obținute pe toate planurile și va lua hotărâri foarte importante pentru activitatea viitoare a Partidului, hotărâri cu efecte incontestabile în plan național și mondial.

          Apreciind în mod deosebit toate realizările de excepție obținute de Poporul Chinez, Vă rugăm să primiți sincerele noastre felicitări pentru politica promovată de PARTIDUL COMUNIST CHINEZ prin care s-a reușit transformarea CHINEI într-o țară socialistă modernă pe toate planurile, o țară care promovează politici favorabile unui viitor comun și prosper pentru întreaga umanitate.

          Organizarea celui de-al 20-lea CONGRES NAȚIONAL al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, generator de efecte pozitive, la nivel național și mondial, este așteptat cu mult interes de toate popoarele lumii care vor să afle noile hotărâri și programe adoptate de acest important forum.

          Socialismul cu specific chinezesc, promovat de Tovarășul XI JINPING, Secretarul General al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, în care doctrina marxistă este aplicată în condițiile realităților specifice timpurilor în care trăim, dar și a realităților specifice poporului chinez,  este genial. Rezultatul este extraordinar, CHINA, prin ritmul foarte ridicat al dezvoltării economice și sociale, devenind, într-un timp foarte scurt, cea mai mare putere economică a lumii.

          Partidul Socialist Român folosește acest moment foarte important pentru Poporul Chinez și vă transmite sincerele noastre

          FELICITĂRI pentru toate realizările de excepție obținute și urări de

          SUCCES deplin lucrărilor celui de-al 20-lea CONGRES

al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ!

Președinte,

Constantin ROTARU

București, 10 octombrie 2022Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.