• 20/07/2024 3:42 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Comunicat privitor la lucrările Conferinței Județene a PSR Vâlcea

Bypas-admin

feb. 11, 2016

La Rm. Vâlcea au avut loc lucrările Conferinţei Judeţene Vâlcea a Partidului Socialist Român. Cu această ocazie s-a prezentat Raportul de activitate al organizației județene, a fost adoptat programul de acţiune pentru pregătirea alegerilor locale și au fost alese noile organe de conducere ale partidului la nivel județean. Din raportul prezentat a rezultat că activitatea Partidului s-a axat pe refacerea organizaţiilor locale – comunale şi orăşeneşti – din judeţul Vâlcea, pe reactivarea vechilor membri de partid şi pe atragerea de noi susţinători.

Participanții la conferință, în luările lor de cuvânt, au avut o atiutudine critică și autocritică la adresa lor și a Comitetului Județean, dar, cel mai important, au făcut numeroase propuneri concrete de îmbunătățire a activității organizației județene. Conferinţa Judeţeană a PSR Vâlcea a stabilit şi obiectivele partidului pentru primul semestru al anului 2016, printre acestea numărându-se atragerea de noi membri, înființarea de organizații de bază la nivelul fiecărei secții de votare, desemnarea de candidaţi la funcţiile de primari şi consilieri în toate localităţile judeţului şi obţinerea unui procent cât mai mare la alegerile locale.

Cei prezenţi și-au ales noile organe de conducere ale partidului, respectiv Comitetul Judeţean şi Biroul Executiv, funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene Vâlcea revenind domnului Remus-Florin MĂNOIU.

În final, domnul Constantin Rotaru, preşedintele Partidului Socialist Român, s-a declarat mulțumit de modul cum a fost organizată Conferința Județeană, de atitudinea constructivă a celor care au luat cuvântul care, prin tot ceea ce au spus, au transmis mesajul că singura alternativă la societatea capitalistă de tip neoliberal falimentară nu poate fi decât societatea socialistă. Ia felicitat pe noii aleși în organele de conducere și le-a urat succes.

Comitetul Judeţean al Partidului Socialist Român mulţumeşte membrilor de partid pentru implicarea şi devotamentul de care dau dovadă în activitatea politică.

10 februarie 2016

Biroul de presă al Comitetului Județean Vâlcea al PSRAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.