• 26/05/2024 10:56 am

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Participarea delegației PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN la activitățile organizate de PARTIDUL STÂNGA EUROPEANĂ și PARTIDUL COMUNIȘTILOR din REPUBLICA MOLDOVA pentru aniversarea centenarului MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Bypas-admin

nov. 13, 2017

În zilele de 27 și 28 octombrie a.c., ca răspuns la invitația expresă a organizatorilor, Partidul Stânga Europeană (PSE) și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), o delegație a Partidului Socialist Român a participat la activitățile organizate la Chișinău cu prilejul aniversării a 100 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie (MRSO). Delegația a fost formată din Președintele partidului, Constantin Rotaru, și Vicepreședinții, Lucia și Dumitru Stanciu, membri ai Biroului Executiv al Partidului Stânga Europeană. Au mai participat vicepreședinți ai Partidului Stânga Europeană, parlamentari și activiști de frunte ai Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, reprezentanți ai următoarelor partide: Partidul Comunist al Federației Ruse, SYRIZA din Grecia, Partidul Comunist al Spaniei, Partidul stângii DIE LINKE din Germania, Alianța „Roșu-Verde” din Danemarca, Partidul Stângii din Bulgaria, Partidul „Lumea dreaptă” din Belarus, Partidul Comunist din Bohemia și Moravia, Partidul Libertății și Solidarității din Turcia, Partidul Comunist din Finlanda, Partidul Alianța Stângii din Finlanda, Partidul Stânga Unită din Estonia, Partidul Stângii din Slovenia, Partidul Comunist din Austria. La Conferința Internațională au participat cca. 200 persoane iar la Plenara PCRM, desfășurată în sala mare a Palatului Republicii, peste 1000.

 

mrso

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentanții PSR în timpul Conferinței internaționale:„Centenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie – Lecții în contextul viitoarei mișcări de stânga în Europa și în lume”

Reprezentanții partidului nostru au luat parte activ la toate activitățile desfășurate: Conferința Internațională „Centenarul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Lecțiile în contextul viitoarei mișcări de stânga în Europa și în lume”, Plenara festivă a Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova consacrată Aniversării a 100 de ani a Revoluției și Ședința Grupului de lucru pentru țările central și est europene al Partidului Stânga Europeană.

 

 

 

143

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele Constantin Rotaru și Vicepreședintele Dumitru Stanciu împreună cu Președintele Vladimir Voroni

 

Principalele probleme prezentate, atât în comunicările din cadrul conferinței, cît și în ampla expunere a Președintelui Vladimir Voronin la Plenara CC al PCRM, au fost: analiza condițiilor, etapelor, dificultăților și succeselor revoluției; prezentarea din perspectiva istorică a unor momente esențiale – revoluția din februarie, tezele din aprilie și realizarea imposibilului, iulie 1917 și sfârșitul puterii duale; viziuni asupra MRSO după 100 de ani; modernitatea revoluției; influența directă și cea durabilă a MRSO asupra diverselor zone geografice; lecțiile actuale ale MRSO; principalele probleme și perspectivele mișcării de stânga; necesitatea regândirii politicilor socialiste în sec.XXI, provocări pentru conducătorii politici. Un loc important în prelegeri și dezbateri a ocupat prezentarea situației partidelor reprezentate și s-a putut constata cu ușurință că toate, fără excepție, își desfățoară activitatea într-un mediu ostil și agresiv, că așa zisa democrație capitalistă este de fapt dictatura unei minorități stăpânitoare asupra celor stăpâniți, că lupta politică a devenit atât de perfidă încât indiferent de mărimea și puterea unui partid de stânga într-o anumită etapă, se aplică metode de distrugere a forței și influenței sale. Pentru toți a fost elecventă situația PCRM, un partid cu  mulți membri și simpatizanți, care nu de mult a deținut majoritatea parlamentară și a dat președintele țării și asupra căruia se desfășoară o campanie continuă de distrugere, a cărei armă principală este BANUL. Este vorba de bani mulți cu care se cumpără la vedere membrii marcanți ai conducerii partidului și parlamentari, cu care se cumpără și voturile în timpul campaniilor electorale. De altfel și atitudinea față de evenimentele desfășurate în zilele de 27 și 28 octombrie a.c. a demonstrat ura și frica puterii moldovenești față de PCRM, de exemplu: la aeroport nu i s-a permis să intre în Republica Moldova Directorului Institutului pentru Problemele Globalizării, Redactorul Șef al Revistei „Gândul liber” din Rusia, care a fost retrimis în Rusia sau la activități de așa o amploare și semnificație nu a participat niciun reprezentant al mass media (prima parte a Conferinței Internaționale a fost transmisă online, de către PCRM, pe postul propriu de televiziune). În acest context, atât în discuțiile generale, cât și în cele bilaterale și de grup s-a accentuat asupra importanței unei mai bune cunoașteri reciproce , a unității și solidarității partidelor comuniste și socialiste.

Delegația partidului nostru s-a bucurat de o primire specială, de atenția permanentă a  Președintelui și secretarilor PCRM, în cadrul lucrărilor și pe parcursul discuții separate, și de mulțumiri repetate pentru contribuția adusă la buna desfășurare a evenimentului. Expunerea Dlui. Președinte Constantin Rotaru în cadrul conferinței, având tema „MRSO, moment de răscruce în istoria lumii” și cuvântul de salut adresat plenarei PCRM, rostite în limba română, s-au bucurat de aplauze prelungite. La despărțire, am considerat că mulțumirea supremă ce ni s-a adus de către Secretara cu probleme organizatorice a CC al PCRM a fost „oamenii noștri au fost foarte bucuroși să vadă delegația din România și pentru asta vă mulțumesc!”. Astfel, în acele momente, glasul Dlui. Rotaru a fost pentru foarte mulți „glasul sângelui”.

Cu prilejul acestei deplasări, am auzit și am învățat multe, ne-am făcut noi prieteni și am întărit relațiile mai vechi, am dezvoltat imaginea partidului nostru între partidele frățești și, poate cel mai important lucru, am determinat ca foarte mulți oameni să aplaude mesajele conducătorului nostru, rostite în limba română.

Vicepreședinte PSR

Lucia Stanciu                                                              30.10.2017

 Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.