• 17/06/2024 1:53 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Situația internă și problemele de fond

Bypas-admin

mart. 20, 2013

Biroul de presă al Partidului Alianţa Socialistă este împuternicit să facă următoarea declarație de presă:

Partidul Alianţa Socialistă, analizând evoluția internă și externă a României în ultima perioadă, constată cu profundă îngrijorare faptul că problemele de fond ale țării sunt abandonate iar poporul este deturnat de la adevăratele scopuri politice, economice și sociale. Noi apreciem că întreaga mascaradă de după Lovitura de Stat din Decembrie 1989 a condus la prăbușirea economică și socială a Țării, la transformarea ei într-o colonie, iar în ultima perioadă într-un protectorat în care se jefuiesc ultimele rezerve ale bogățiilor minerale ale țării, ale industriei, agriculturii, finanțelor, ultimele resurse culturale și de creativitate națională, la care se adaugă acum și acțiunile revanșarde menite să distrugă Statul Român și integritatea României.

Prin preluarea mandatului Ponta, în primăvara anului 2012, clasa politică a făcut dovada incontestabilă a faptului că partidele care conduc, din 1989 încoace, președinția, guvernele și parlamentul s-au constituit într-un cartel care are drept scop vlăguirea totală a energiilor naționale, compromiterea integrală a potențialului său economic, descompunerea morală a societății românești. PRELUAREA GUVERNULUI DE CĂTRE VICTOR PONTA NU A ÎNSEMNAT DECÂT SALVAREA CRIMINALULUI REGIM BĂSESCU. ACESTA A FOST ADEVĂRATUL SCOP AL COSMETIZĂRILOR DIN PRIMĂVARA ANULUI TRECUT ȘI NU IEȘIREA DIN CRIZA CREATĂ DE OCULTA FINANCIARĂ MONDIALĂ ȘI FMI, de cercurile imperialiste din UE și SUA.

Partidul Alianţa Socialistă apreciază că așa zisa clasă politică, puterea, ca și opoziția de operetă, acționează de asemenea manieră încât să fie ascunse sub preș problemele care trebuie rezolvate prin planificare și proiecte gândite și aplicate în interesul societății românești. În realitate, îndărătul acestui paravan, așa zisa clasă politică, se ascunde o nesățioasă și criminală mafie – constituită din grupurile de interese prin jefuirea patrimoniului național, realizat cu trudă și sacrifcii înainte de 1989. La aceasta se adaugă jaful colonialist practicat sub acoperirea fățarnică a unui concept pervers de democrație, în realitate o plutocrație hrăpăreață și inumană, ale cărei scopuri nu au nimic în comun cu progresul social, economic și cultural.

Partidul Alianţa Socialistă consideră că puterea, ca și opoziția, trebuie să abordeze cu toată responsabilitatea dezbaterea reală a problemelor care trag țara înapoi și să rezulte soluții și alternative din această abordare a situației României. NOI NU MAI PUTEM ACCEPTA MASCARADA ODIOASĂ PE CARE TRAIAN BĂSESCU O PRODUCE PRIN DIVERSIUNILE SALE. NU NE INTERESEAZĂ PROGRAMUL LUI CARE DETURNEAZĂ ATENȚIA DE LA CRIZA PE CARE O TRAVERSEAZĂ ȚARA ȘI POPORUL. POPORUL VREA PÂINE, PACE ȘI MUNCĂ, VREA O VIAȚĂ DEMNĂ ȘI LUMINOASĂ, NU ȘOMAJ, NU FALIMENTE, NU BATJOCURĂ ȘI UMILIREA NECONTENITĂ DE CĂTRE CLASA ASUPRITOARE.

Partidul Alianţa Socialistă este împuternicit să declare următoarele:

1 – Situația de criză trebuie rezolvată de un Guvern de Uniune Națională alcătuit din personalități academice și universitare pentru a alcătui pogramele necesare de redresare. Considerăm că politicienii care s-au perindat la putere după 1989 nu şi-au propus niciodată să imagineze soluții viabile pentru popor preocupați fiind strict de jefuirea țării, de prosperitatea mafiilor indigene și internaționale și a slugilor lor din președinție, guvern și parlament. De asemenea nu trebuie ca așa zișii tehnicieni să preia frâiele guvernării. Guvernarea trebuie făcută de academicieni și universitari cu largă deschidere culturală, economică și socială.

2 – Elaborarea de urgență a unei noi legi electorale cu scopul de a promova democrația și de a alege reprezentanți ai poporului, ai oamenilor muncii, nu slugile mafiilor și trepădușii politicianiști. Noua Reprezentare Națională va avea drept sarcini redresarea economică, repartizarea echitabilă a avuției naționale, reglementarea regimului de proprietate, pedepsirea celor vinovați de dezastrul țării.

3 – Pentru realizarea noii legi electorale, concomitent cu dizolvarea parlamentului, trebuie constituit un Consiliu care trebuie să fie alcătuit din reprezentanți ai principalelor domenii de activitate: academicieni și universitari, ai organizațiilor profesionale, ai asociațiilor de tineret neafiliate politic, ai muncitorilor, cadrelor didactice, țăranilor, inginerilor și tehnicienilor care au mai rămas după distrugerea culturii industriale provocată de regimurile post-decembriste.

4 – Suntem împuterniciți să declarăm:

PATRIA ESTE ÎN PERICOL DE MOARTE!

SINGURA SALVARE ESTE POPORUL MUNCITOR!

TRĂIASCĂ ROMÂNIA!

BIROUL DE PRESĂ

Al PARTIDULUI ALIANȚA SOCIALISTĂAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.