• 20/07/2024 4:48 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

22 de ani de capitalism

Bypas-admin

dec. 22, 2011

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Bucureşti, Str. Olari, nr. 12, sector 2. Tel./Fax: 021.25.22.886, 021.25.22.887.

e-mail: contact@pasro.ro; pas@pasro.ro www:pasro.ro

22 decembrie 1989 – 22 decembrie 2011

22 de ani de CAPITALISM

 În ultimele două decenii românii îşi pun, din ce în ce mai des, aceleaşi întrebări:

DE CE decembrie 1989?,

PENTRU CE decembrie 1989?,

PENTRU CINE decembrie 1989? şi, din păcate, numai câteodată, şi numai unii se întreabă

Cum facem să scăpăm de acest coşmar?

Acesta este motivul pentru care, azi, zi importantă şi cu diferite semnificaţii, ne-am propus să facem bilanţul „binefacerilor” produse de ceea ce s-a întâmplat la 22 decembrie 1989.

O vorbă din bătrâni sună cam aşa: „Ce am avut şi Ce am pierdut?”

22 decembrie 1989

 

22 decembrie 2011

 

 • Fiecare român avea un loc de muncă şi un salariu decent, acoperitor pentru nevoile lui şi ale familiei sale.

 

 • Milioane de români au fost obligaţi să ia drumul pribegiei, în căutrea unei bucăţi de pâine.
 • Fiecare familie avea asigurată o locuinţă decentă, nu foarte mare, dar suficientă.  • Milioane de familii şi-au pierdut casele, în timp ce alte milioane de tineri din lumea săracă, adică din lumea celor ce-şi câştigă existenţa prin muncă, dacă au norocul să aibă unul, nici nu mai îndrăznesc să se gândească să-şi întemeieze o familie, din lipsă unui spaţiu de locuit.

 

 

 • Învăţământul de calitate şi gratuit a asigurat multor generaţii o educaţie superioară nivelului mediu mondial şi a format o categorii distincte de specialişti şi profesionişti, recunoscuţi la nivel mondial.  • Învăţământul este de foarte proastă calitate, este dezorganizat prin politici de stat, este foarte scump, nivelul educaţional a scăzut foarte mult astfel încât, analfabetismul a atins cote alarmante.
 • Sistemul de sănătate nu era cel mai performant din lume, dar, pe lângă faptul că era gratuit, de beneficiile lui se bucurau toţi românii.   • Ai bani, mergi la spital. N-ai bani, mori acasă. Sistemul de sănătate a devenit o sursă însemnată de venituri pentru clientela politică aflată la putere.
 • Românii erau proprietari pe casele lor, pe pământurile lor, pe întreprinderi, fiind deţinători ai părţilor sociale, deci acţionari.  • După ce Guvernul Petre Roman a naţionalizat acţiunile pe care le aveau românii în întreprinderile în care lucrau sau pe lângă care erau arondaţi, în februarie 1990, prin tot felul de politici antiromâneşti au fost deposedaţi de aproape toate proprietăţile.
 Câteva sute de mii de români lucrau în afara ţării, obligatoriu, fiecare în domeniul lui de pregătire: profesorul era profesor, medicul era medic, inginerul era inginer, maistrul era maistru şi muncitorul era muncitor, tot obligatoriu, cu înaltă calificare.  Milioane de români lucrează în ţări străine, peste 80% dintre ei, medici, profesori, ingineri, specialişti cu înaltă pregătire profesională, fiind obligaţi să presteze tot felul de munci necalificate.
  • Principalele două surse de obţinere a veniturilor sunt proprietatea şi munca; cele mai mari venituri fiind asigurate prin exploatarea proprietăţilor, în timp ce munca asigură venituri necesare existenţei.

Veniturile românilor erau, rezultatul exploatării proprietăţilor, cât şi răsplata muncii fiecăruia, în parte, după binecunoscutul principiu, – cantitatea, calitatea şi importanţa muncii depuse.

 

 

 

 

 

 

 

 Român =

proprietar+producător+beneficiar

 • Proprietăţile au fost înstrăinate, potrivit dictonului că aceia care le-au proiectat şi construit, le-au exploatat, destul de profitabil, dintr-o dată, după 1989, ei constructorii întreprinderilor respective, nu mai sunt capabili să le administreze.

Ce au făcut noii proprietari? Pentru că au dat mai nimic pe ele, şi-au permis ca, în cea mai mare parte a lor, să le vândă la fier vechi.

Indiferent de situaţie, veniturile obţinute din exploatarea proprietăţilor nu mai aparţin românilor.

Lor, românilor, nu le-a mai rămas altă posibilitate de a-şi asigura existenţa decât din vânzarea forţei de muncă.

 

 Român = sclav

 • Legislaţia era simplă, suplă, clară în exprimare şi extrem de stabilă în timp.  • Legislaţia este extrem de stufoasă, extrem de ambiguă şi într-o permanentă schimbare.

Legislaţia este generatoare de blocaj financiar, de corupţie şi de criză financiară şi economică.

 •  Alimentarele erau destul de goale, în timp ce în fiecare casă, toate frigiderele şi lăzile frigorifice erau pline. Puterea de cumpărare era mai mare decât oferta.  • Alimentarele, în general magazinele, sunt pline, dar milioane de români nu-şi mai permit de mult să cumpere prea multe mărfuri din ele.
 • Infrastructura economică era puternic dezvoltată, cu întreprinderi producătoare aproape în toate domeniile, cu export în peste 140 de ţări, începând cu cele mai dezvoltate ţări ale lumii.  • Întreprinderile româneşti au fost închise şi vândute la fier vechi.
 • Agricultura:

Peste 9 milioane de teren arabil erau bine lucrate şi se obţineau producţii foarte bune la hectar

Erau sute de mii de hectare de sere.

Erau combinate de creşterea animalelor.

Sistemul de irigaţii acoperea necesarul de apă la peste 4 milioane ha

Erau institute de cercetare care acopereau toate domeniile din agricultură

Sute de mii de specialişti lucrau în agricultură etc

 • Agricultură?

Care agricultură?

Milioane de ha nelucrate,

Serele au fost distruse

Combinatele de creştere a animalelor distruse

Sistemul de irigaţii, zero

Institute de cercetare? Au fost desfiinţate

Specialiştii din agricultură? Au fost primii care au fost trimişi în şomaj

  • Bogăţiile solului şi subsolului erau exploatate cu multă reţinere pentru ca de beneficiile lor să se poată bucura şi generaţiile viitoare.  • Bogăţiile solului şi subsolului au fost înstrăinate şi sunt exploatate într-un stil barbar, de frică să nu se găsească cineva care, în cel mai firesc mod să le aducă în proprietatea şi administrarea statului român.
 • În toate competiţiile care aveau loc la nivel mondial, România, o ţară cu 22 milioane locuitori, ocupa locuri fruntaşe: în industrie (tractoare, utilaje de foraj petrolier, nave maritime, optică, armament etc.; în agricultură (carnea de porc – Comtim Timişoara); în învăţământ (mii de locuri întâi la toate olimpiadele şi concursurile internaţionale); în sport (la toate olimpiadele unul dintre primele zece locuri era ocupat de România) etc.  • Industrie, NU!

Agricultură, NU!

Învăţământ, NU!

Sport, NU!

NU!, NU!, NU!

 • România care, în aprilie 1964, îşi căpătase independenţa politică faţă de Moscova, în 1989, şi-a căpătat şi independenţa economică.

România stat independedent, suveran

 • România nu numai că şi-a pierdut independenţa economică, ROMÂNIA ŞI-A PIERDUT ECONOMIA.

 

Pe acest fond, al realităţilor României de dinainte de 1989, se spune că în decembrie 1989, a avut loc Revoluţia din decembrie (!?), NU (!!!), a avut loc O LOVITURĂ DE STAT dată de forţe străine cu complicitatea unor indivizi (a se citi trădători) care lucrau, cu mult înainte, pentru diferite servicii de informaţii străine şi cu participarea nevinovată şi credulă a unor români manipulaţi.

Revoluţionari?

Dacă sunt, cu adevărat, protestatari, cred că este momentul să răspundă la întrebarea CE FEL DE REVOLUŢIE AU FĂCUT? Dacă sunt cu adevărat revoluţionari şi ei sunt cei care l-au dat jos pe Nicolae CEAUŞESCU, de ce nu-i dau jos şi pe cei care sunt azi la conducere?

Acum sunt Revoluţionari protestatari?

De ce protestează?

Pentru că le-au tăiat îndemnizaţiile? Pentru asta au făcut ei revoluţie?

Dacă da, atunci ei sunt cei pe care ar trebui să-i întrebăm ce s-a întâmplat cu România şi să-i considerăm răspunzători.

Partidul Alianţa Socialistă consideră că

– în decembrie 1989 NU A FOST REVOLUŢIE,

– în decembrie 1989 a avut loc o LOVITURĂ DE STAT dată de forţe străine cu complicitatea unor TRĂDĂTORI români şi cu participarea, manipulată, a unor români de bună credinţă, dar extrem de naivi.

– revoluţionarii sunt cei care au legitimat lovitura de stat, au legitimat distrugerea economiei naţionale şi, tot ei, legitimează genocidul la care este supus acum poporul român.

Partidul Alianţa Socialistă consideră că organizaţiile de revoluţionari sunt formate din:

– români de bună credinţă, dar naivi,

– români care n-au avut nimic a face cu ce s-a întâmplat în decembrie 1989, dar au găsit un mijloc de a profita, devenind, astfel, infractori de drept comun şi

– trădători.

Dacă vom continua să mai credem că în 1989 a fost revoluţie, NU o să găsim niciodată răspuns la întrebările care frământă România.

Dacă vom accepta că a fost LOVITURĂ DE STAT, atunci avem cale liberă către răspunsuri la întrebările:

DE CE?

PENTRU CE?

PENTRU CINE?

Şi, mai important, vom găsi soluţii la problemele cu care se confruntă România de azi.

Atenţie!

Drapelul unui stat este un simbol sfânt pentru toţi cetăţenii.

Găurirea drapelului în 1989 NU a fost întâmplătoare. Se ştie că,

Orice atentat la integritatea unui drapel, reprezintă un atentat la independenţa suveranitatea şi integritatea statului. Este exact ceea ce s-a întâmplat după 1989.

Partidul Alianţa Socialistă cere Parchetului General să se autosesizeze, de fiecare dată, atunci când anumiţi indivizi îşi mai permit să fluture DRAPELUL ROMÂNIEI GĂURIT.

Istoria ultimelor decenii dovedeşte că, în raport cu interesele poporului român, anticomuniştii, anticeauşiştii şi antisecuriştii se dovedesc a fi adevăraţii criminali!

Poziţia Partidului Alianţa Socialistă

exprimată de Constantin ROTARU, preşedinte,

în conferinţa de presă din 22 decembrie 2011Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.