• 13/07/2024 12:13 am

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Poziția Partidului Alianța Socialistă cu privire la proiectele de regionalizare a României

Bypas-admin

apr. 26, 2013
Împărțirea în regiuni de dezvoltare - varianta PAS
Împărțirea în regiuni de dezvoltare – varianta PAS

Luând în discuție argumentele aduse în sprijinul ideii de regionalizare a României de către Guvernele Boc, Ungureanu, Ponta și de către partidele parlamentare aflate atât la putere cât și în opoziție, colectivele de specialiști în administrație publică, dezvoltare economică și siguranță națională ale Partidului Alianța Socialistă au hotărât să aducă la cunoștința opiniei publice propria viziune referitoare la oportunitatea și necesitatea luării acestei extrem de importante hotărâri.

Partidul Alianța Socialistă consideră că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să fie rezultatul unei largi dezbateri și consultări populare, expresie a voinței populare, și își exprimă îngrijorarea față de incertitudinea dată de secretomania manifestată de executiv, generată de întârzierea exagerată a lansării în dezbatere publică a proiectului de lege.

Partidul Alianța Socialistă apreciază că regionalizarea României făcută la comandă sau în grabă atentează la independența, suveranitatea și siguranța națională și la caracterul unitar și național al Statului Român.

Partidul Alianța Socialistă susține că, în concordanţă cu obiectivele de coeziune economică şi socială ale României, precum şi ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României pot fi constituite regiuni de dezvoltare, cu precizarea că acestea vor fi unităţi administrativ-teritoriale cu atribuții limitate.

Partidul Alianța Socialistă este de acord cu menținerea județelor ca unități administrativ-teritoriale cu personalitate juridică dar, propune desființarea prefecturilor județene și înființarea Prefecturii Regionale care va urma să se ocupe de elaborarea politicilor de dezvoltare regională, de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene și va urmări legalitatea hotărârilor și actelor normative adoptate de consiliile locale și județene.

În concepția Partidului Alianța Socialistă, regiunile de dezvoltare ar urma să fie conduse de un Consiliu Regional format dintr-un Prefect numit de Guvern, subprefecți, numiți tot de guvern, câte unul pentru fiecare județ, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, toți primarii comunelor, orașelor și municipiilor și șefii serviciilor deconcentrate de la nivel regional. Consiliul Regional se întrunește în ședințe plenare trimestriale și aprobă planurile de dezvoltare regională. Activitatea curentă a Prefecturii va fi condusă de un Birou Prefectorial format din Prefect și Subprefecți.

În formarea regiunilor, Partidul Alianța Socialistă, ținând seama de: încadrarea convergentă şi circumscrisă a fiecărei regiuni în aria hidrografică şi în reţelele de infrastructură terestră a ţării; poziţionarea geografică (anexa nr.1) a fiecărei regiuni în parte, în toate formele de relief (munte, podiş, deal, câmpie); proporţionalitatea populaţiei, suprafeţei, densităţii populaţiei şi a structurii entice pentru fiecare regiune organizată în formulă cartografică hexaplanică, propune formarea a șase (6) regiuni, așa cum sunt prezentate în anexa nr. 1, regiuni care întrunesc toate condițiile necesare unei dezvoltări economice și sociale echilibrate și unitare a României.

 

Dr. ec. Constantin ROTARU

Președinte al Partidului Alianța Socialistă

 

București, 26 aprilie 2013Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.