• 20/07/2024 2:58 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Fragmente din rezoluția adoptată la Congresul de constituire al Partidului SYRIZA – traducere

Bypas-admin

aug. 7, 2013
Logo-ul SYRIZA
SYRIZA a devenit partid de sine stătător

SYRIZA, coaliția stângii radicale, cea mai importantă formațiune politică din opoziție în Grecia, a avut de curând primul congres. Vă prezentăm în continuare fragmente din rezoluția adoptată acolo deoarece lupta poporului grec împotriva politicilor de austeritate reprezintă la ora actuală o avangardă a luptei popoarelor europene împotriva barbariei neoliberale.


[…]
2. SYRIZA s-a constituit ca un partid de masă unificat, democratic, pluralist al Stângii contemporane, având ca scop consolidarea unei mișcări populare puternice care urmărește anularea memorandumului, ștergerea celei mai mari părți a datoriei publice și implementarea unui program de reconstrucție pe baze sociale și productive.  […]

Situația internațională și atacul capitalului împotriva Greciei, a Europei și a lumii. Rezistența.

3. După decenii întregi de acumulare a profiturilor și o redistribuire uriașă a bogăției și a puterii în favoarea capitalului, criza structurală globală a sistemului capitalist afectează într-un fel sau altul toate țările și toate aspectele vieții sociale. Această criză de supra-acumulare se caracterizează prin inflamarea sectorului financiar, din cauza circulației nestingherite a banilor, ceea ce conduce la dominarea politicienilor de către puterea financiară, instrumentalizarea și comercializarea cunoașterii și a informației, precum și operarea biopolitică a sistemului. Astăzi trăim ceea ce se cheamă „doctrina șocului”, adică un atac de o asemenea amploare încât rezistența pare sortită eșecului, sau chiar inutilă. Politicile extreme de austeritate, restrângerea și precarizarea pieței muncii, privatizarea bunurilor și companiilor publice, distrugerea majorității forțelor productive, reducerea dramatică a statului bunăstării, slăbirea instituțiilor democratice, întărirea represiunii și puterea discreționară au fost toate instrumente menite să asigure dominația capitalului și a profitului.  […]

4. Europa este prinsă în vârtejul crizei capitaliste mondiale care afectează clasele populare, mai ales în statele din Sud și din Estul țărilor așa-zis ex-socialiste. Rațiunea de a fi a Europei Unite ca beneficiu al popoarelor sale devine tot mai palidă. Moneda Euro e folosită din ce în ce mai mult ca un vector politic al Germaniei, adâncind inegalitățile dintre țări și dintre clase, în timp ce în societățile europene sunt aplicate modele asiatice care favorizează capitalul. Viitorul zonei Euro, ca de altfel al întregii Europe, e tot mai nesigur și asistăm la un veritabil război mondial, nedeclarat, în care fiecare monedă majoră încearcă să câștige poziții avantajoase față de celelalte. Politicile de austeritate și recesiune slăbesc legăturile dintre țările europene, întăresc euroscepticismul și antieuropenismul, acutizează tendințele naționaliste și facilitează reapariția fascismului.

5. În Grecia […] resursele naționale, bunurile și companiile publice, sunt pe lista privatizărilor la preț redus […] și părți mari ale populației sunt lipsit de îngrijiri medicale, educație, pensie și securitate socială.

6. Împotriva ofensivei capitalului […] trebuie să ne referim la mișcările de solidaritate care încep să se dezvolte la nivelul întregii țări. Pornind de la sloganul ‘nimeni nu e singur în criză’ și de la o bază egală – oricine poate oferi ceva după puterile sale și poate primi în funcție de necesități – sunt create rețele de solidaritate și structuri [de într-ajutorare] pluriforme. Aceste rețele caută să rezolve problemele presante legate de hrană, sănătate și alte nevoi imediate. Pe lângă aceste mișcări, și adeseori în colaborare cu ele, crește ‘mișcarea împotriva intermediarilor’ care îi sprijină atât pe producătorii ce-și oferă marfa la preț accesibil, cât și pe consumatorii care își permit să cumpere ieftin produsele de care au nevoie.

Mișcările din Grecia sunt corelate cu mișcările și activitățile similare din Sudul Europei, în special din Spania și Portugalia, care au capacitatea de a conduce la potențiale schimbări în Europa neoliberalismului și a capitalului. Pe măsură ce criza capătă un caracter tot mai global, rezistența crește peste tot. [Occupy Wall Street, primăvara arabă, Egipt, Turcia, Brazilia] […]

Situația internațională și tendințele noi

7. Lumea contemporană este multipolară, dar nu e nici pașnică, nici echitabilă. Pe lângă prezență imperialistă a Statelor Unite ale Americii, care suferă în această perioadă un declin de putere, apare China, ceea ce afectează conflictele de interes la scara întregii planete și transferă o mare parte a tensiunilor internaționale în Extremul Orientul. Țările cunoscute sub numele de BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) modifică și ele status-quo-ul internațional și balanța de putere din cadrul organizațiilor internaționale, Rusia fiind ceea care urmărește o poziție dominantă.

În acest cadru geopolitic instabil Uniunea Europeană, condusă de Germania, își dezvoltă propria strategie care e de supunere tot mai accentuată a popoarelor europene în fața competiției internaționale a capitalului. O Europă îmbătrânită, care produce din ce în ce mai puțin și se mișcă tot mai mult între puteri precum SUA, Rusia, Turcia, China și țările sud-americane, nu are nici o perspectivă dacă nu renunță la strategiile sinucigașe de tip neoliberal.

Grecia, ca țară a Sudului european, se află azi în epicentrul acestor politici. […] Europa nu poate fi unificată de forțele capitaliste care asmut clasele populare împotriva ideii de Uniune Europeană, ci de forțele unificate ale Stângii, ale clasei  muncitoare și ale tuturor oamenilor progresiști. […] Obiectivul strategic al SYRIZEI este implementarea socialismului secolului XXI în Grecia și în toată Europa.

Situația economică, socială și politică din Grecia

[punctul 8 descrie pe scurt istoria neoliberală a Greciei și catastrofa actuală]

9. […] Forțele unificate ale angajaților, ale sutelor de mii de șomeri, armata tinerilor calificați care nu-și găsesc de lucru, lucrătorii pe cont propriu, fermierii mici-mijlocii, IMM-urile, formează cu toții un bloc social ale cărui interese sunt fundamental diferite de interesele clasei dominante. Inima blocului dominant e capitalul: grec, european și internațional; bancar, naval, comercial și industrial – în special în industria minieră – din sectoarele energiei și tehnologiei. Capitalul „proiectelor majore” și al „furnizorilor exclusivi”, sprijinit de stat, controlează cea mai mare parte a mass-mediei electronice și tipărite. Triunghiul intereselor împletite e format din sistemul politic în colaps, băncile falite și mass-media supraîndatorată și pro-sistem. Sistemul politic re-capitalizează băncile falite cu banii plătitorilor de taxe, și acestea îi împrumută mass-mediei obediente, care la rândul ei sprijină sistemul. […]

10. Criza sistemului politic [din Grecia] – care se datorează politicilor de clasă ale memorandumului, conexiunilor cu interesele economice și corupției care se întinde până la cele mai înalte nivele – produce schimbări radicale în privința afilierilor tradiționale ale grupurilor sociale majore. În locul reprezentărilor tradiționale apar acum două blocuri distincte socio-politice.

Pe de o parte este blocul unit al sistemului politic bipartit, care conține atât elemente de extremă-dreapta cât și de centru-stânga și tinde să devină un grup compact conectat strâns la stat și la mecanismele puterii. […]

Astăzi blocul memorandumului se prezintă ca și cum ar fi reformatorul societății, scoțând în evidență – într-o manieră deformată – problemele curente și patologiile vieții sociale și politice, pe care tot el le-a creat. […] În ultimele luni au fost emise zeci de acte legislative care constituie lovituri directe împotriva democrației […]

Împotriva acestui bloc forțele muncii salariale, milioanele de șomeri și lucrători pe cont propriu, clasa mijlocie de la orașe și de la țară formează propriul lor bloc politic. Acesta include mișcările de stradă, mișcările pluraliste dezvoltate în perioada memorandumului, mișcările sociale tematice (feministe, studențești, radical ecologiste), mișcările de rezistență generalizată ca în cazul minelor aurifere și ERT (televiziunea publică), mișcările diverselor identități precum și noile rețele de solidaritate socială. Acestea sunt forțele pe care vrea să le reprezinte politic SYRIZA și ale căror interese vrea să le exprime. Totodată dorim unificarea forțelor cu restul Stângii.

Acțiunile SYRIZEI

11. […] Guvernul Stângii va apărea ca un rezultat al mobilizării și inițiativei populare. […]

12. Pe terenul parlamentar SYRIZA a combătut activ politicile promovate de guvern și cazurile – zilnice, sistematice – de derapaj antidemocratic, colaborând cu actorii sociali și cu grupurile sociale afectate de acțiunile guvernului. […] SYRIZA elaborează astăzi programul de guvernare care va sta la baza viitorului Guvern al Stângii.

Scopurile noastre programatice

[…]

13. 1 Vom suspenda memorandumul și legile care îl susțin. […] Primul pas va fi să restaurăm relațiile de muncă, negocierea colectivă, salariul minim, pensia minimă, alocațiile șomerilor și alocațiile familiale la nivelurile de dinainte memorandumului. Nu vom recunoaște acțiunile ilegale și anti-constituționale ale guvernului care au dus recent la mii de concedieri și la închiderea unor importante servicii publice. În strategia noastră sectorul public este un pilon important al reconstrucției și toți lucrătorii concediați vor fi reangajați.

13.2 Ne vom opune transformării Greciei într-o simplă colonie îndatorată. Vom renegocia toate împrumuturile și vom suspenda toate contractele oneroase, după efectuarea unui audit. Așa cum se spune și în sloganul nostru, ‘nu sacrificăm nimic pentru Euro’, prioritatea noastră absolută e împiedicarea dezastrului umanitar și îndeplinirea obligațiilor sociale, nicidecum supunerea față de unele obligații asumate de cei care au îndatorat țara. […]

13.3 Vom ridica un scut protector împotriva crizei umanitare. Nu va mai exista nici un cetățean fără venit minim necesar supraviețuirii, fără îngrijire medicală sau protecție socială, fără acces la bunurile de bază, mâncare sau condiții decente de locuit. Promitem că nu vom permite executarea silită a nici unei reședințe principale din cauza neplății ratelor.

13.4 Vom lupta împotriva deficitelor de o manieră concretă și echitabilă, dând prioritate redistribuirii și creșterii economice pe baze durabile, având ca scop creșterea treptată a salariilor și a cheltuielilor sociale. Vom crea un registru imobiliar național și un registru analitic al averilor pentru a restaura democrația economică. Veniturile statului vor proveni din taxarea bogăției, a profitului net, a veniturilor mari, a marilor proprietăți imobiliare, și a proprietăților Bisericii; din suspendarea privilegiilor oligarhiei și ale corporațiilor multinaționale; și prin stoparea recesiunii.

13.5 Vom crea condițiile necesare pentru reconstrucția productivă și ecologică a țării prin stoparea supercentralizării (în Atica) și eliminarea inegalităților dintre regiuni și dintre ariile urbane și rurale. […]

13.6 Vom suspenda legile anti-ecologice ale guvernului memorandist, cum ar fi concesiunea resurselor naturale […] Spre deosebire de mediul concurențial capitalist vom sprijini un model de organizare în care prioritate vor avea echilibrul între resursele naturale și activitatea umană, pentru a avea asigurată o creștere economică durabilă. […]

13.7 […] SYRIZA va promova legislație potrivită pentru protejarea animalelor și a habitatelor naturale […]

13.8 Vom pune sistemul bancar sub controlul statului […] Vom înființa bănci speciale care se vor concentra pe creditarea afacerilor agricole, a IMM-urilor și a locuințelor publice.

13.9 Vom suspenda negocierile de privatizare și de jefuire a bunului public și vom reinstaura controlul public asupra întreprinderilor care au fost deja privatizate, sau urmează să fie privatizate. […]

13.10 Susținem politici de restructurare, modernizare și reconstrucție a firmelor mici și medii prin participarea angajaților […]

13.11 Susținem un model alternativ de dezvoltare a turismului având ca fundament valoarea socială […]

13.12 Pentru SYRIZA e esențial ca Grecia să aibă asigurată suficientă hrană. De aceea susținem o nouă politică agricolă, radicală, care propune printre altele redistribuirea marii proprietăți funciare (publică, privată sau a Bisericii) […] Dorim reconstrucția sistemului cooperativ și a organizațiilor cooperative […]

Solicităm Europei o politică agricolă care să garanteze accesul la hrană sănătoasă la prețuri stabile și corecte,  și susținerea de forme de producție ecologice. […] interzicerea totală a organismelor modificate genetic […]

13.13 Vom restaura și lărgi statul bunăstării […]

13.14 Vom asigura funcționarea spitalelor publice […]

13.15 Vom lua măsuri preventive imediate împotriva prețurilor ridicate […]

13.16 Vom suspenda orice lege și structură a statului discreționar, toate legile autoritare și represive, și vom reorganiza sistemul politic, eliminând orice sursă de corupție și de interese materiale […]

13.17 Vom reface și îmbunătăți tot cadrul legislativ care guverna relațiile de muncă și negocierile colective. […] Vom face tot ce e posibil pentru a reuși să reorganizăm o mișcare sindicală autonomă inspirată de valorile și principiile Stângii: libertate, egalitate, solidaritate, transparență și democrație. […]

13.18 Vom modifica radical felul în care operează serviciile publice și autoritățile locale, punând accent pe democrație, descentralizare, transparență și meritocrație, indiferent de culoarea politică […]

13.19 Pentru SYRIZA cultura înseamnă atât bogăție materială, cât și spirituală […] e un bun public și un factor cheie de dezvoltare […]

13.20 Educația publică este un bun social universal non-negociabil care trebuie oferit gratuit la toate nivelurile.[…]

13.21 Ne opunem violenței rasiste și homofobe, oricăror discriminări pe bază de rasă, etnie, religie, culoarea pielii, dizabilități, vârstă, orientare sexuală, identitate de gen […]

13.22 SYRIZA promovează egalitatea de gen și egalitatea de șanse pentru femei […]

13.23 Vrem să tratăm problema imigranților în toată complexitatea și dimensiunea ei (umanitară, de clasă și internațională). Imensele fluxuri migratoare curente sunt rezultatul politicilor neoliberale, globalizării capitaliste care îi dezrădăcinează de pe pământul lor, fie pentru că îi face victime ale războaielor, fie pentru că îi lipsește de mijloacele de trai […]

13.24 Pacea și securitatea socială necesită un sistem just și dispariția inechităților. […]

13.25 Cerem suspendarea actualului proces de integrare europeană, suspendarea arhitecturii zonei Euro și a conceptului neoliberal pe care se bazează ea, pentru a putea reface proiectul european în direcția construcției democratice, echității sociale și a socialismului. Prin Partidul Stângii Europene / European Left acționăm în Parlamentul European și în alte forumuri europene și internaționale, și cooperăm cu alte forțe de stânga […]

13.26  SYRIZA va continua să solicite despăgubiri de război de la Germania […]

13.27 Acordăm o nouă semnificație, atât practic cât și teoretic, conceptelor de ‘național’ și ‘patriotic’ pe care le vom conecta cu ceea ce este în mod natural ‘popular’. […]

13.28 Vom promova integrarea pe scena internațională printr-o politică externă independentă, multidimensională și pacifistă […]

13.29 Vom institui reguli pentru legiferarea democratică și controlul social asupra mass-mediei. Frecvențele radio-tv sunt bun public și aparțin societății ca întreg. Licențele vor fi examinate de la zero, vor fi acordate numai pentru un timp limitat și vor fi corelate cu respectarea drepturilor muncii. […]

Pentru o schimbare politică

14.  […]

15. SYRIZA insistă pentru colaborarea cu toate forțele Stângii, social-democrații de stânga, ecologiștii radicali. […] Forțele și figurile actualului mediu politic, falimentar și vinovat, în special toți cei care au sprijinit politicile memorandumului, nu vor putea face parte din viitorul Guvern al Stângii.

Partidul pe care îl înființăm

16. Partidul Stângii pe care dorim să îl înființăm acum – unit, de masă, democratic, pluralist – își dorește să sintetizeze, ca să spunem pe scurt, din perspectiva socialismului secolului XXI, cerințele și problemele ridicate de clasa muncitoare și grupurile sociale oprimate. Se vrea un partid deschis și către societate și procesele internaționale. Își dorește o acțiune comună și o alianță politică a Stângii. Sprijină lupta socială și inițiativele populare. Partidul pe care îl înființăm își are rădăcinile de clasă în mișcarea socialistă și populară fiind motivat și inspirat de feminism și ecologismul radical. Reunește cele mai diverse componente contemporane; tot ce este forță comunistă, radicală, inovativă, anticapitalistă și eliberatoare de stânga. Își dorește sistematic să devină un model pentru societatea pe care vrea să o clădească.

Tineretul din SYRIZA

17. […] SYRIZA vrea să devină o voce a tinerilor. Un partid SYRIZA puternic are nevoie de o puternică organizație de tineret. […]

În concluzie

18. Ținând cont de cele spuse mai sus, adresăm o chemare clasei muncitoare, claselor populare în general, șomerilor, lucrătorilor pe cont propriu, clasei mijocii din orașe și de la țară care suferă ca urmare a crizei, tuturor celor care trăiesc în Grecia sau în diaspora, să se alăture SYRIZEI în cea mai largă mișcare de contestare posibilă, care va face posibil Guvernul Stângii, va opri criza umanitară și distrugerea țării, și va începe reconstrucția socială și productivă precum și recuperarea drepturilor de muncă, drepturilor sociale și a celor individuale. […]”

Tot textul poate fi citit (în limba engleză) aici: http://left.gr/news/political-resolution-1st-congress-syrizaAdresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.