• 17/06/2024 2:21 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Valori și principii

  • Home
  • Valori și principii

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este un partid de stânga, cu un program inspirat din principiile socialismului democratic, care militează pentru înfăptuirea unui model socialist de dezvoltare durabilă, în condițiile statului social de drept și ale economiei socialiste de piață. Modelul socialist de dezvoltare durabilă presupune un sistem de valori în care interesul național, libertatea, egalitatea, solidaritatea, colaborarea reciproc avantajoasă, emanciparea umană, justiția socială, conservarea naturii și pacea sunt inseparabile într-o societate în care poporul își conduce treburile democratic și echitabil.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru pluripartidism, cu specificarea ca toate partidele parlamentare și neparlamentare să se bucure de un tratament egal pe scena politică românească, nu așa cum se întâmplă azi când partidele parlamentare promovează politici cu prevederi anticonstituționale și discriminatorii față de partidele neparlamentare, ceea ce lipsește electoratul de posibilitatea alegerii în funcție de opțiunea ideologică.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru pluralismul formelor de proprietate cu mențiunea ca toate acestea – publică, privată și mixtă – să se bucure de un tratament egal, nu așa cum se întâmplă de 23 de ani încoace, când proprietatea publică este jefuită sistematic în favoarea proprietății private.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru separarea reală a puterilor în stat, nu numai sub aspect declarativ. Ne dorim ca puterea legislativă să nu mai fie antecamera puterii executive, iar puterea judecătorească să-și recâștige locul între puterile statului și să fie scoasă de sub presiunea politicului.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru instaurarea în România a unui stat responsabil, în care instituțiile publice să fie capabile să rezolve problemele cetățenilor, iar funcționarii publici să fie responsabili de actele lor.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN își întemeiază obiectivele și prioritățile în domeniul politicii externe pe apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității naționale, prin promovarea dialogului și a cooperării reciproc avantajoase cu alte state ale lumii, indiferent de orânduirea lor socială, așezând la baza acestor relații principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc și neamestecului în treburile interne.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru promovarea adevărului în locul minciunii, a muncii în locul politicilor speculative și a transparenței în actele publice.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru instaurarea în România a unei democrații reale și, în plus, a unei democrații participative care să dea posibilitatea fiecărui cetățean să se exprime și să participe direct la actul de conducere democratică a țării.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN condamnă toate crimele săvârșite, indiferent de context, și a criminalilor, indiferent de apartenența lor politică, religioasă, etnică sau a altor grupuri de interese.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunță cu fermitate împotriva celor care inițiază, organizează, săvârșesc sau sprijină, în orice mod, acțiunile totalitariste, extremiste, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste, care pot pune în pericol, sub orice formă, unitatea și integritatea teritorială a României precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept.

Este motivul pentru care ne exprimăm îngrijorarea față de faptul că, în ultimii 25 de ani, s-a trecut cu vederea peste numeroasele acte, manifestări și atitudini, în special, revizioniste și separatiste îndreptate împotriva unității și integrității teritoriale ale României, exprimate de multe ori chiar de către parlamentari ai puterii de la tribuna Parlamentului Român sau de la microfonul unor manifestări publice.

Atentate la adresa siguranței naționale au avut loc cu miile, dacă ne gândim la distrugerea industriei românești, distrugerea agriculturii românești, înstrăinarea frauduloasă a bogățiilor solului și subsolului românesc, distrugerea învățământului românesc și a asistenței medicale, diminuarea capacității de apărare a țării etc., făcute prin acte abuzive și ilegale, acte care pun în pericol siguranța națională.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru preluarea critică a tuturor etapelor sociale din istoria poporului român prin care, pe baza argumentelor indubitabile, să preluăm lucrurile bune și foarte bune și să învățăm din greșelile trecutului. Dacă se pune problema unei legături a partidului nostru cu fostul partid comunist, putem spune că ea există, în măsura în care încercăm să preluăm tot ce a fost bun în activitatea acestuia și să nu mai repetăm greșelile făcute de acesta de-a lungul timpului. Spre exemplu, pornind de la ideea că oamenii sunt diferiți și gândesc diferit, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN nu-și mai propune să devină partid de masă.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este membru fondator al Partidului Stânga Europeană, un partid format din partidele socialiste şi comuniste din Europa, având o reprezentare semnificativă în Parlamentul Europei.

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are legături de prietenie şi colaborare cu partide socialiste, comuniste, muncitoreşti etc. din întreaga lume, cum ar fi: AKEL (Cipru), Frontul Stângii (Franța), Stânga Unită (Spania), Rifondazione Comunista (Italia), Alianța Verde-Roșu (Danemarca), Die Linke (Germania), Partidul Comunist din Grecia, Partidul Comuniștilor din Moldova etc.Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.