• 20/07/2024 3:57 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

DECLARAȚIE COMUNĂ A SUMMITULUI PARTIDELOR POLITICE, LA NIVEL MONDIAL, ORGANIZAT DE PARTIDUL COMUNIST CHINEZ

Bypas-admin

iul. 12, 2021

         Conducerea Partidului Socialist Român a participat, online, marți, 6 iulie 2021, alături de liderii a peste 500 de partide din peste 160 de țări la SUMMITUL PARTIDELOR SOCIALISTE ȘI COMUNISTE LA NIVEL MONDIAL organizat de PARTIDUL COMUNIST CHINEZ (CPC) Tema Summitului fiind „BUNĂSTAREA OAMENILOR: RESPONSABILITATEA PARTIDELOR POLITICE”, am avut un schimb aprofundat de opinii și s-a încheiat cu succes prin adoptarea prezentei DECLARAȚII COMUNE de către toți participanții.

            Observăm că lumea de astăzi suferă schimbări complexe și profunde, pe măsură ce tendința globalizării economice continuă să crească, știința și tehnologia se dezvoltă cu o viteză uimitoare, iar interacțiunile dintre civilizații devin din ce în ce mai frecvente. Căutarea bunăstării oamenilor din toate țările devine strâns legată ca niciodată, împreună cu oportunități istorice, precum și riscuri și provocări. Asaltul COVID-19 ne-a învățat încă o dată că umanitatea trăiește într-un singur sat global care evoluează într-o comunitate interconectată cu un viitor comun. Dificultățile și provocările cu care se confruntă omenirea nu pot fi rezolvate decât prin solidaritate și cooperare. Partidele politice, ca izvor al politicilor naționale și susținător al intereselor oamenilor, joacă un rol important în viața politică a țărilor. În noile circumstanțe istorice, este responsabilitatea partajată și obiectivul comun pentru partidele politice să asigure bunăstarea propriilor lor oameni într-un adevărat sens și să permită realizarea bunăstării tuturor oamenilor către viziunea armonioasă a prosperității pentru toți.

            I. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze să construiască un consens asupra valorilor. Eforturile trebuie să fie dedicate promovării valorilor împărtășite de întreaga omenire, adică pace, dezvoltare, corectitudine, dreptate, democrație și libertate. Trebuie urmată tendința istorică către o mai mare democrație în relațiile internaționale și multilateralismul, astfel încât relațiile să se bazeze pe un teren comun, respect reciproc și învățare reciprocă. Principiul respectului reciproc, echității, justiției și cooperării câștig-câștig trebuie respectat ca o orientare a interacțiunilor dintre și între țări. Trebuie urmărită o abordare comună, cuprinzătoare, cooperantă și durabilă a securității. Trebuie să se depună eforturi concertate pentru a construi o lume deschisă, incluzivă, curată și frumoasă, care să se bucure de pace durabilă, securitate universală și prosperitate comună. Prin urmare, comunitatea internațională va merge mai departe în efortul de a construi un viitor comun și se va aduna o forță politică mai puternică pentru dezvoltarea și progresul uman.

             II. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze în promovarea dezvoltării comune. Trebuie luate măsuri proactive pentru punerea în aplicare a Agendei Națiunilor Unite 2030 pentru dezvoltare durabilă, inclusiv corelarea strategiilor de dezvoltare, coordonarea politicilor macroeconomice și o mai mare cooperare globală în domeniul inovației tehnologice. Sistemul comercial multilateral cu Organizația Mondială a Comerțului care joacă un rol central trebuie protejat pentru facilitarea comerțului și a investițiilor. Cooperarea infrastructură și industrială trebuie aprofundată pentru a asigura stabilitatea și buna funcționare a lanțurilor industriale, a lanțurilor de aprovizionare și a mediului de finanțare, către un nivel mai ridicat de interconectivitate. Prin urmare, globalizarea economică va deveni mai deschisă, incluzivă, echilibrată și benefică pentru toți, iar dezvoltarea globală va fi mai echitabilă, mai eficientă și coordonată.

            III. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze să construiască Mama noastră Pământ într-o patrie primitoare. Partidele politice trebuie să ia în considerare realizarea „echității intergeneraționale” ca obiectiv și misiune în realizarea viziunii armoniei dintre om și natură. Trebuie respectate principiile prioritizării conservării resurselor și protecției mediului și a lăsării naturii să se refacă. Trebuie urmărite modalități de viață și de producție ecologice, cu emisii reduse de carbon, circulare și durabile pentru a crea un ecosistem în care toate elementele coexistă în armonie. Trebuie acordat sprijin activ țărilor în curs de dezvoltare sub forma, printre altele, de capital, tehnologie și consolidare a capacităților, astfel încât puterea combinată să poată fi construită pentru a aborda schimbările climatice, poluarea marină, conservarea biologică și alte probleme globale de mediu. Prin urmare, un sistem global de guvernanță de mediu, care să conțină echitate, echitate și cooperare câștig-câștig, va lua forma împreună cu o comunitate de vieți om-natură cu un viitor comun.

             IV. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze să protejeze viața și sănătatea oamenilor. Filosofia de a pune oamenii și viața lor pe primul loc trebuie aplicată prin plasarea vieții și sănătății oamenilor pe agenda de dezvoltare și asigurarea unei considerări depline a factorilor de sănătate în procesul de elaborare a politicilor. Cu obiectivul serviciilor de sănătate ale ciclului de viață pentru toți, nevoia tot mai mare a oamenilor de servicii de sănătate sigure, eficiente, convenabile și accesibile trebuie să fie satisfăcută. Știința și cooperarea trebuie identificate ca fiind mijloacele fiabile de a învinge virusul și de a ne extrage de boli. Politizarea pandemiei și stigmatizarea virusului trebuie opuse. Țările în curs de dezvoltare cu sisteme de sănătate publică vulnerabile trebuie să primească asistența necesară pentru a-și spori capacitatea de răspuns. Prin urmare, sistemul global de guvernanță a sănătății publice va fi îmbunătățit împreună cu progresele în construirea unei comunități de sănătate pentru toți.

            V. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze să faciliteze schimburile și învățarea reciprocă între civilizații. Principiile egalității, respectului, deschiderii și incluziunii trebuie respectate pentru a depăși diferențele dintre civilizații și ideologii pentru protecția diversității civilizațiilor lumii. Toate civilizațiile trebuie și își pot găsi locul cuvenit în tezaurul intelectual al umanității. Dialogurile și schimburile intercivilizaționale trebuie promovate prin interacțiuni intensive de la oameni la oameni și cooperare în domeniile educației, științei, culturii, sportului, turismului și între grupurile de reflecție. Interacțiunile între diferitele grupuri sociale din toate țările trebuie încurajate pentru a spori o mai bună înțelegere și apreciere între diferitele civilizații și pentru a atrage informații și inspirație. Prin urmare, diferite civilizații vor coexista în armonie împreună cu dezvoltarea inovatoare a civilizațiilor individuale.

             VI. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze să îmbunătățească bunăstarea propriilor lor oameni. Problemele care îi preocupă imediat pe oameni trebuie să răspundă eficient prin promovarea înființării instituțiilor și a statului de drept în societate, îmbunătățirea politicilor sociale și a serviciilor publice și promovarea justiției judiciare și a egalității în distribuția veniturilor. Trebuie depuse eforturi duble pentru combaterea corupției, consolidarea cooperării internaționale anticorupție și promovarea construirii unor guverne curate și competente. Trebuie adoptate diverse măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea celor săraci, inclusiv politici fiscale și financiare, educație și formare și sprijin specific industriei. Prin urmare, reducerea sărăciei va deveni mai auto-orientată, bine orientată și orientată spre rezultate. Între timp, trebuie acordată o atenție sporită și contribuții la cooperarea internațională privind reducerea sărăciei. Mai mult accent și sprijin trebuie să fie îndreptate către reducerea și reducerea sărăciei în toate țările, în special în țările în curs de dezvoltare.

            VII. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze să își ridice nivelul de guvernanță. Trebuie să se acorde o atenție adecvată pentru a aborda provocările legate de construirea de partide provocate de valul de digitalizare și de aplicații IT prin îmbunătățirea schimbului de experiență și a cooperării în materie de guvernanță și explorarea constantă a modalităților eficiente de îmbunătățire a formării de partide în noile circumstanțe. Eficacitatea guvernanței sociale trebuie înălțată pentru a asigura performanța holistică și coordonată a acesteia. Prin urmare, capacitatea de guvernare din perspectiva participării, deliberării și livrării pentru bunăstarea oamenilor se va îmbunătăți. O contribuție mai mare va fi adusă la rezolvarea problemelor de dezvoltare cu care se confruntă omenirea.

            VIII. Propunem ca partidele politice din toate țările să se angajeze să elaboreze reguli mai bune pentru guvernanță globală. Filosofia consultării extinse, a contribuției comune și a beneficiilor comune trebuie menținută. Ordinea și sistemul internațional susținut de scopurile și principiile Cartei ONU trebuie să fie protejate în mod colectiv. Statutul și rolul dreptului internațional în sistemul de guvernanță global trebuie să fie ridicat. Regulile internaționale trebuie respectate și practicate în mod eficient, astfel încât statul de drept să fie exercitat în domeniul internațional. Eforturile comune trebuie să fie dedicate explorării stabilirii unor sisteme de politici și instituții adaptate noii revoluții tehnologice și transformării industriale, astfel încât inovațiile tehnologice să poată fi accesibile, împărtășite și utilizate de mai multe țări și de oamenii lor. Prin urmare, procesul de reformă pentru sistemul de guvernanță global va deveni mai echitabil, deschis, transparent și incluziv, iar drepturile și interesele tuturor țărilor vor fi pe deplin garantate.

            Dorim să mulțumim Partidului Comunist din China pentru ceea ce a făcut pentru a face posibil acest Summit. Ne angajăm să consolidăm în continuare schimburile și cooperarea cu CPC și să contribuim la înțelepciunea și puterea noastră ca partide politice la îmbunătățirea înțelegerii reciproce și a dezvoltării comune a oamenilor din toate țările.

06.07.2021

Dr.ec. Constantin ROTARU

Președinte al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

 



Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.