• 17/06/2024 1:11 pm

PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN

Membru al ALIANȚEI POLITICE ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Excelenței Sale, Tovarășului XI JINPING SECRETAR GENERAL al PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, PREȘEDINTE al REPUBLICII POPULARE CHINEZE

Bypas-admin

iul. 12, 2021
              Membrii și simpatizanții Partidului Socialist Român, la fel ca întregul popor român care nutrește sentimente de prietenie și respect față de Poporul Chinez, transmit cele mai sincere felicitări PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ și, în special, Dumneavoastră, Stimate Tovarășe XI JINPING, pentru modul extraordinar în care ați organizat, cu ocazia CENTENARULUI PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ, SUMMITUL PARTIDELOR POLITICE LA NIVEL MONDIAL.
            Partidul Socialist Român împărtășește în totalitate punctele cuprinse în DECLARAȚIA COMUNĂ și, în același timp, va face tot ce este posibil pentru a participa la punerea lor în valoare. 
            Noi, membrii și simpatizanții Partidului Socialist Român, înțelegem foarte bine viața inumană și plină de nedreptăți la care sunt supuși oamenii în țările capitaliste unde statul de drept, democrația, drepturile și libertățile oamenilor, independența și suveranitatea statului nu au nicio legătură cu realitatea. Ca urmare, Partidul Socialist Român, conștient că dificultățile și provocările cu care se confruntă omenirea nu pot fi rezolvate decât prin solidaritate și cooperare reciproc avantajoasă, este total de acord că a sosit momentul ca partidele care împărtășesc aceleași principii și valori, să-și unească forțele pentru asigurarea bunăstării tuturor oamenilor.
            PARTIDUL COMUNIST CHINEZ, prin realizările  extraordinare pe care le-a obținut la nivel național și internațional, în cei 100 de ani de la înființarea Sa, a făcut din Republica Populară Chineză un lider mondial incontestabil și un exemplu demn de urmat pentru toate popoarele lumii.
         Partidul Socialist Român, care se încăpățânează să ducă mai departe idealurile Partidului Comunist Român de până în 1989, vă transmite cele mai sincere felicitări pentru toate realizările de excepție pe care le-ați obținut și mult succes în tot ceea ce întreprindeți și se angajează ca, împreună cu Dumneavoastră, să activeze fără întrerupere pentru a le face cât mai bine cunoscute de către fiecare român.
         Cu alese sentimente de prietenie și respect,
Președinte,
Dr. ec. Constantin ROTARU
București, 7 iulie 2021


Adresa de email nu va fi divulgată nimănui, niciodată. O vom folosi numai pentru a vă transmite comunicate oficiale ale partidului și alte informații de interes pentru membrii și simpatizanții noștri.